Временни-изключения-регл.-561-2-1 към 02.04.2020г.