През юни влезе в сила европейското законодателство, въвеждащо четвъртото поколение тахографи в новите превозни средства. Новите устройства ще позволят на европейските власти да извършват проверки от разстояние. Немските власти вече подготвят необходимото за това оборудване.

 

От 15 юни 2019 всяко ново превозно средство в ЕС за транспортни услуги трябва да е оборудвано с т.нар. интелигентен тахограф. Това устройство има вградена GPS-локация, която позволява записването на точното местоположение на превозното средство в началото и в края на пътуването, както и на всеки 3 часа. Една от основните функции на новия тахограф е възможността проверяващите да разчетат някои данни по-бързо и от разстояние.

В Германия, BAG извършва такива проверки мобилно – от полицейски коли, но подготвя също и оборудване за проверки на място. Подходящата техника ще бъде инсталирана на кабинките и рамките за събиране на тол такси. Става въпрос за DSRC четци, които ще извличат данни от тахографите на преминаващите превозни средства. Тези данни ще бъдат достигат до най-близките инспектори от BAG и така ще се взима решение дали да се проверява превозното средство.

 

Кои данни ще разчита BAG дистанционно?

Не е технически възможно да се проверяват периодите на управление и на почивка от разстояние. Съгласно чл. 9 (4) от Регламент 165/2014:

„Съобщените при осъществяване на връзката данни се ограничават до данните, необходими за извършване на целеви пътни проверки на превозни средства, при които е възможно манипулиране или злоупотреба с тахографа. Тези данни се отнасят до следните събития или данни, регистрирани от тахографа:

— последен опит за нарушаване на сигурността,

— най-дълго прекъсване на електрическото захранване,

— неизправност на датчика,

— грешка в данните относно движението,

— противоречие в данните за движението на превозното средство,

— управление без валидна карта,

— поставяне на карта по време на управление,

— данни за сверяването на часовника,

— данни за еталонирането, включително датите на последните две еталонирания,

— регистрационен номер на превозното средство,

— скорост, регистрирана от тахографа.“

 

Тази информация ще е достатъчна, за да могат властите да установят манипулация на тахографа. Според BAG контролът от разстояние не означава директно налагане на глоба на водача или на превозвача при установяване на нередности. Но на базата на получените данни компетентният орган може да пренасочи превозното средство за цялостна проверка. Едва след обстойна инспекция BAG  ще може да стартира процедура по налагане на съответните санкции.

 

Източник: https://trans.info/en/germany-prepares-for-remote-control-of-smart-tachographs-139802