Според доклад по инициатива на българската организация на превозвачите, Мобилният пакет може да дестабилизира местната транспортна индустрия до 2023 г. Делът на празни курсове ще нарасне до 50%.
Международният автомобилен транспорт в България съставлява около 6% от БВП. През 2018 г. индустрията е имала оборот от близо 3 млрд. евро. Приблизително 13,000 български транспортни фирми оперират в ЕС и повечето от тях (9,600, т.е. 75%) са дружества с до 5 камиона. Общо, те имат близо 42,500 служители. За жалост, някои от тях могат да загубят работата си заради Мобилния пакет, каза Росен Желязков, българският министър на транспорта, миналия четвъртък.
Желязков представи доклад относно въздействието от влизането в сила на набора от регулации, познати като Пакета Макрон. Документът е изготвен от KPMG, една от най-големите консултантски фирми в света, от името на българския Съюз на международните превозвачи.
Според анализа на KPMG, ако Мобилният пакет влезе в сила в сегашния си формат, 14,000 души ще загубят работата си в българския транспортен сектор до 2023 г. Анализаторите заключват, че фирмите, които притежават 36% от българските превозни средства, или ще прекратят дейността си, или ще се преместят в други държави от ЕС.
Авторите на доклада констатират, че през 2018 г. близо 26,000 български камиона са се движели из Европа. Средната им възраст е едва 3 години, което е отличен резултат в сравнение с други държави членки на ЕС, където камионите са средно на по 11 години. Това се дължи на факта, че между 2016 и 2018 г. българите са инвестирали около 1,5 млрд. евро в автопарка си.
Предложенията за новите правила според анализаторите на KPMG ще са изключително вредни и ще допринесат за значително намаляване на оборота в следващите години. Според прогнозите, 6,500 дружества могат да фалират до 2023 г. заради Мобилния пакет и стойността на сектора ще намалее от 2,8 млрд. евро до 1.3 млрд. евро. В резултат на това, той ще съставлява само 2.8% от българския БВП.

Задължителните завръщания до държавата ще навредят на околната среда
Анализаторите на KPMG смятат, че задължението за водачите да се връщат до страната си на произход веднъж на всеки 4 седмици е най-вредното предложение в Мобилния пакет. Мнението им е, че ако тази разпоредба влезе в сила, празните курсове ще достигнат до 50% от всички международни превози. Това не само ще увеличи драстично транспортните разходи и ще изложи транспортните дружества на загуби (и впоследствие дори фалит), но и значително ще увеличи емисиите на СО2, генерирани от автомобилен транспорт. Авторите на доклада наблягат, че поради тази разпоредба количеството на СО2 от българските камиони ще се увеличи с 88 млн. т. Как е свързано това с все по-ограничителната политика за околната среда в ЕС?
„По-големите транспортни дружества, поради пагубните разпоредби на Мобилния пакет, ще решат да се преместят в Западна Европа. Има фирми, които вече са закупили недвижими имоти в Западна Европа и се регистрират там.“, казва Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на българската асоциация СМП, за kamioni.bg.
Проф. Петер Клаус, немският авторитет в логистиката, представи еквивалентно критични заключения относно новото задължение. Той ги представи в доклад по пръчка на съюза на работодателите TLP. Проучването на проф. Клаус показва, че това значително ще увеличи общите разходи на европейската международна транспортна система, ще намали продуктивността и допълнително ще засегне околната среда.

По-големи разходи с милиони евро
Други предложения, които ще са изключително вредни от гледна точка на превозвачите в България и в други държави от Централна и Източна Европа, засягат командироването на работниците, пренощуването извън кабината и замразяването на каботажа.
Заради разпоредбите на Пакета относно съобразяването със социално-осигурителното законодателство на държавите членки се очаква административен хаос. Николай Рашков от СМП дава Австрия за пример.
„Австрия е разделена на повече от 20 области, което означава, че всяка фирма, която транспортира до или през Австрия, ще трябва да се съобрази с 23 различни нива на минимално заплащане.“, обяснява Рашков за news.bnt.bg.
Административните разходи ще скочат, но не само те. В допълнение, задължението за ползване на нормалната седмична почивка ще генерира огромни разходи.
Консултантската фирма, както прочетохме в българския транспортен портал kamioni.bg, е изчислила годишните разходи на българските дружества, извършващи международни транспортни услуги. Ако Пакетът Макрон влезе в сила в настоящия си формат, разходите ще са: -24 млн. евро за паркинг, -40млн. евро административни разходи, -119 млн. евро за хотели за водачите, -155 млн. евро повече за гориво, -509 млн. евро за пропуснати ползи (поради празните курсове).

Къде е тогава този дъмпинг?
Водещата мотивация на евродепутатите, които подкрепят настоящия вид на Мобилния Пакет, е да се борят срещу социалния дъмпинг в транспорта и да осигурят лоялна конкуренция на европейския пазар. И KPMG анализаторите, и проф. Клаус считат аргументите за социалния дъмпинг за неоснователни.
Според авторите на българския доклад, средната заплата в българската транспортна индустрия е 1750 евро на месец. Това, разбира се, е по-малко от парите, които може да изработи шофьор в Германия, но си припомнете, че средната заплата в България е само 650 евро на месец. Проф. Петер Клаус също счита твърдението за дъмпинг в Централна и Източна Европа за неоправдано.
„Статистически, България е най-малко проспериращата държава в ЕС. Настоящите брутни разходи (2018/19г.) за международни шофьори са 25 000 – 28 000 евро на година и нарастват значително. В момента тези разходи са около 20-30% по-ниски от 36 000 – 38 000 евро, колкото е отчетената заплата в западните страни (като Германия), но в сравнение със заплатата на средностатистическия български работник, заплатата на шофьора е няколко пъти по-голяма“ – извадка от доклада.

България ще се бори за справедливо законодателство
България ще търси съюзници от държавите членки на ЕС, за да се бори с неизгодните предложения в Мобилния Пакет.
„Ние не сме против Мобилния Пакет; напротив, ние вярваме, че е необходим, но трябва да бъде балансиран и да гарантира еднакви условия за всички държави членки на ЕС.“– каза Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на СМП.
Българският транспортен министър съобщи, че ще настоява за преговори основно по отношение на разпоредбите, засягащи каботажа, задължителното завръщане на камионите до държавите и забраната за ползване на седмичната почивка в превозното средство.
„Направихме сериозно пазарно проучване, възложено от транспортната индустрия, което (…) без съмнение доказа последствията от прилагането на разпоредбите на Мобилния Пакет. Данните от анализа ще бъдат разпратени до евродепутати, до Европейската комисия и по време на междуинституционалните преговори“ – каза Росен Желязков, министър на транспорта. Според него данните доказват значително несъответствие между очакванията на евродепутатите и крайните резултати.
Струва си да отбележим, че Желязков е една от петте личности, които според „Политико“ могат да повлияят значително върху крайния вид на Мобилния пакет.

 

Източник: https://trans.info/en/bulgarian-transport-companies-could-go-bankrupt-with-the-mobility-package-thousands-of-truckers-will-be-out-of-work-163386