Skip to Content

Съобщения

ДОПРИНЕСЛИ ЗА ОБЩАТА КАУЗА ФИРМИ

ДОПРИНЕСЛИ ЗА ОБЩАТА КАУЗА ФИРМИ:

 

1 АГРОТРЕЙД 2006 ЕООД
2 АДОНАЙ ЛОДЖИСТИК ООД
3 Аз и Ти Насам – Натам ООД
4 АИТ – Интернешънъл Tранспорт ЕООД
5 Ай Джи Ел ЕООД
6 Алфа Транс ЕООД
7 АМ ТРАНС КАРГО ЕООД
8 АСК ТРАНСПОРТ ЕООД
9 Балканспед ЕООД
10 БАМБИ 87 ЕООД
11 Белведере ООД
12 Белия ООД
13 Белтранс ЕООД
14 Бену Транс ООД
15 Блутранс груп ЕООД
16 ЕТ БОБИ-Петър Първанов
17 БОЖИНОВ И СИЕ ООД
18 Бултранс Карго ООД
19 Бул Фрейт  ЕООД
20 Бумеранг Шипинг ООД
21 В.А.Г.Р.-Трейд ООД
22 Васто ООД
23 Василеви Транс 2013 ЕООД
24 Велрад карго ЕООД
25 ВИА 11 ЕООД
26 ВИА ЛОГИСТИК ЕООД
27 Викизар ООД
28 ВИКТОРИЯ ЯК ЕООД
29 Вили ЛМ ЕООД
30 Г 3 Груп ЕООД
31 Гаджеви сие СД
32 Гео Мет Транс ООД
33 ГРОМАР ООД
34 Дани – Н Транс ЕООД
35 Дейвид-2010 ЕООД
36 ДЕКРА ТРАНС ООД
37 Делфин Глобал Логистик ЕООД
38 ДЖИ ЕС И – ТРАНС ЕООД
39 Диана Трейд ООД
40 Ди Ес Ди Транспорт ЕООД
41 ДИСКОРДИА АД
42 Донев транс 2013 ЕООД
43 ДОНЧО ВАСИЛЕВ-ДВ ЕООД
44 ЕКОМАКС ЕВРОПА ООД
45 Екофрут ООД
46 ЕС ЕНД БЕ  ООД
47 ЕСИ Транспорт АД
48 Златанов – А ЕООД
49 ЕТ Ив Комерс – Иванил Велчев
50 ЕТ ИЛВА – Илиана Йорданова
51 ИМПЕРИАЛ  ШПЕД ЕООД
52 Интелиджънт Транспорт ЕООД
53 КАРГО ВИА ООД
54 КАРГО ТРАНСЕКСПЕРТ ООД
55 Каролина  КО ЕООД
56 Кейси ЕООД
57 К и К – 2011 ООД
58 КИОГ ЕООД
59 Колимар – Костурски и сие СД
60 КОМЕТА 07 ЕООД
61 Краси Сираков ЕООД
62 Криси ООД
63 Куултранс ООД
64 Лагермакс Спедицио България ЕООД
65 ЛАЗЕР  ЛОДЖИСТИК ООД
66 Лалев такси ООД
67 ЛИДЕР-ТРАНСПОРТ ООД
68 ЛИРА ТРАНС ООД
69 ЛСД Транс ЕООД
70 ЛТТ ООД
71 MAД Карго ЕООД
72 Майк транс 2011 ЕООД
73 Макс Логистик 96 ЕООД
74 Международни превози Канотранс ООД
75 Миген ЕООД
76 Миленински ЕООД
77 ММ 07 ЕООД
78 МОНИ Транс 2011 ЕООД
79 Никтранс Сираков ЕООД
80 Нил Транс 2013
81 EТ НУНКИ – Михаил Ханджиев
82 Омникар Транс ЕООД
83 Панагюрище-транс ООД
84 П и К Интернешънал транспорт ООД
85 ПИМК ООД
86 Пламбой Груп ООД
87 ПЛАМ ПЛЮС ЕООД
88 ПРИМА 91  EООД
89 ПРОМЕТЕЙ  ООД
90 Пърсист ЕООД
91 РАН Логистик ООД
92 Роудуейс ЕООД
93 Роудпойнт ВС ЕООД
94 САТУРН 2008 ООД
95 СИГМА-ТРАНС 010 ООД
96 СИЕМ СПЕД ООД
97 СИМА ЕООД
98 Синг Транс ЕООД
99 Си Транс ЕООД
100 СК Транс ЕООД
101 СНТ 75 ЕООД
102 Софида М ООД
103 Спедитор Транс ЕООД
104 СТАД – Близнаков ЕООД
105 Стами ООД
106 Стефанов ЕООД
107 СТ ЛОГ ООД
108 ЕТ Сунай – Расим Шерифов
109 Сунай – Расим Шериф ООД
110 Съни Ко. ООД
111 ТАБИ ТРАНС ЕООД
112 ТАТАРИ 2  ЕООД
113 Тексим ООД
114 Теодора Транс Капитал ЕООД
115 ТЕПИХ ТРАНС ООД
116 ТЕТРАЛОГ ЕООД
117 ТИМШЕЛ ООД
118 Тис комерс ООД
119 Тоби Транс ООД
120 Тоше – 2001 ООД
121 Трайков Транс ООД
122 Транс Груп България 1 ООД
123 Транс Груп Интернешънъл ЕООД
124 ТРАНС КА – 2005 ООД
125 Трансфрейт Груп ЕООД
126 Универс транс ЕООД
127 ФАВАБУЛ ООД
128 Фавара ЕООД
129 ФАМИЛЕКС ООД
130 ФИЧЕВТРАНС ЕООД
131 Фриго Транс Ловеч ЕOOД
132 Хагер транспорт България ООД
133 ХАЖ ТРАНС ООД
134 ХЕЛИ ООД
135 Хемус Карго ООД
136 Христов Комерс ЕООД
137 Щанга Транс ЕООД
138 ЮНИОН ТРАНС 16 ООД
139 ЮНИЪН ТРАНС ЕООД
140 Юроспийд ООД
141 Янико Транс ЕООД

 

0 виж още →

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СМП

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

Във връзка с избирането на нови органи на управление в Европейския парламент и Европейската комисия и с предстоящата последна фаза на законодателния процес по приемането на Мобилен пакет бяха проведени редица срещи с транспортните дружества в страната, на които бяха поставени на обсъждане действията, които следва да бъдат предприети от транспортния бранш в защита на правата и законните интереси на превозвачите. Набелязани и обсъдени бяха конкретни бъдещи стъпки за ограничаване на последствията от небалансирани и дискриминационни законодателни промени, засягащи превозвачите от Централна и Източна Европа и в частност Република България.

Информираме Ви, че СМП сключи рамково споразумение за сътрудничество с консултантско дружество в Брюксел. Целта на споразумението е провеждането на срещи, разговори и инициативи за разпространяване позицията на българския транспортен сектор, както и запознаване на обществеността в Европейския съюз с последиците от евентуалното приемане на Мобилния пакет в така предложения вариант.

За постигане на положителен резултат за всички транспортни фирми в страната е необходимо да бъде събрана сума за обезпечаване на тази инициатива.

Всяка фирма, която желае да се включи, ще получи проформа фактура за плащане от СМП, като размерът на сумата ще се определя въз основа на броя притежавани от фирмата заверени копия на лиценза на Общността. За всяко копие ще се начислява еднократно сумата от 30лв. без ДДС.

(Например, фирма Х притежава 20 бр. копия х 30лв. = 600лв. Обща сума за плащане 720 лв. с ДДС)

След получаване на фактурата сумата следва да се преведе по специално създадената за тази цел банкова сметка:

IBAN: BG71RZBB91551085324131
Валута: BGN
BIC: RZBBBGSF
Банков клиент: СНЦ Съюз на международните превозвачи гр. Пловдив
Банка: Райфайзенбанк ЕАД

Основание за плащане: Набиране на средства за осъществяване целите във връзка с Мобилен пакет

Управителният съвет гарантира за точното и прозрачно разходване на събраните по горната сметка средства.

Искрено вярваме, че с общи усилия ще успеем да спасим нашите фирми от фалит и ще продължаваме да се развиваме успешно както до този момент.

Управителен съвет

 


 

0 виж още →

Mеждународна регионална конференция на тема – Европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа

На 15 май 2018 година от 13.00 часа в зала Роял  на хотел Балкан (Шератон) град София транспортните браншови сдружения организират международна регионална конференция на тема „Европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа” при следния дневен ред:

  1. Предложените промени в законодателството на ЕС за превози на товари (Пакет за мобилност 1) и последствията за транспорта в страните от Централна и Източна Европа;
  2. Дискусия за възможностите за постигане на компромис в рамките на българското председателство на ЕС;
  3. Приемане на обща позиция на държавите членки в защита на  европейския вътрешен пазар за международен автомобилен превоз на стоки

 

Секторът на международния автомобилен транспорт на товари е в криза. Налице са множество проблеми, свързани със законодателните промени в областта на товарния автомобилен транспорт на ЕС, които не само ще доведат до ново разделяне на обединена Европа, но и до унищожение на транспортния сектор в отделни държави членки и по специално тези от Централна и Източна Европа, което поражда нарастващо напрежение в бранша.

В Съюза на международните превозвачи членуват транспортни фирми от цялата страна, което ни прави точен барометър на проблемите, очакванията и настроенията на българските превозвачи.

С цел защита на правата и законните интереси на транспортния сектор на европейско ниво обединихме усилия с транспортните сдружения на Полша, Румъния, Словения, Хърватия, Унгария и Литва в така наречения „Алианс за бъдещето на транспорта”, създаден на 28.04.2017 г. в гр. Варшава, Република Полша. Представители на национални и чуждестранни браншови асоциации ще вземат участие в конференцията.

В резултат на нашето сътрудничество сме решени да обединим усилия и да набележим мерки за действия за осигуряване на справедливи и конкурентни условия на транспорт в рамките на ЕС.

Необходимостта от предприемане на спешни мерки по регулиране на отношенията в сектора между отделните държави членки е причината за провеждането на конференцията в навечерието на срещата на ръководителите на ЕС в гр. София, която ще се проведе на 17.05.2018 г.

Гласът на транспортния сектор в нашите държави трябва да бъде чут ясно, тъй като проблемите не могат да бъдат подценявани повече!

На конференцията са поканени да вземат участие евродепутати, парламентаристи, политици и представители на браншови организации от страните в Централна и Източна Европа, които са пряко засегнати от готвените промени.

Молим тези от Вас, които все още не са се регистрирали за участие в конференцията, да го направят на следната платформа:

http://www.123formbuilder.com/form-3678293/Event-Registration-Form

или да се обадят на телефоните на съюза.

Благодарим на тези от Вас, които вече са посочили свои представители!

 

0 виж още →