Skip to Content

Съобщения

ДОПРИНЕСЛИ ЗА ОБЩАТА КАУЗА ФИРМИ

ДОПРИНЕСЛИ ЗА ОБЩАТА КАУЗА ФИРМИ:

1. ВИКИЗАР ООД
2. СИ ЕМ СПЕД ЕООД
3. ВАСТО ООД
4. БУЛ ФРЕЙТ ЕООД
5. ТРАНС – КА – 2005 ООД
6. ЛИДЕР ТРАНСПОРТ ООД
7. СТАМИ ООД

0 виж още →

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СМП

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

Във връзка с избирането на нови органи на управление в Европейския парламент и Европейската комисия и с предстоящата последна фаза на законодателния процес по приемането на Мобилен пакет бяха проведени редица срещи с транспортните дружества в страната, на които бяха поставени на обсъждане действията, които следва да бъдат предприети от транспортния бранш в защита на правата и законните интереси на превозвачите. Набелязани и обсъдени бяха конкретни бъдещи стъпки за ограничаване на последствията от небалансирани и дискриминационни законодателни промени, засягащи превозвачите от Централна и Източна Европа и в частност Република България.

Информираме Ви, че СМП сключи рамково споразумение за сътрудничество с консултантско дружество в Брюксел. Целта на споразумението е провеждането на срещи, разговори и инициативи за разпространяване позицията на българския транспортен сектор, както и запознаване на обществеността в Европейския съюз с последиците от евентуалното приемане на Мобилния пакет в така предложения вариант.

За постигане на положителен резултат за всички транспортни фирми в страната е необходимо да бъде събрана сума за обезпечаване на тази инициатива.

Всяка фирма, която желае да се включи, ще получи проформа фактура за плащане от СМП, като размерът на сумата ще се определя въз основа на броя притежавани от фирмата заверени копия на лиценза на Общността. За всяко копие ще се начислява еднократно сумата от 30лв. без ДДС.

(Например, фирма Х притежава 20 бр. копия х 30лв. = 600лв. Обща сума за плащане 720 лв. с ДДС)

След получаване на фактурата сумата следва да се преведе по специално създадената за тази цел банкова сметка:

IBAN: BG71RZBB91551085324131
Валута: BGN
BIC: RZBBBGSF
Банков клиент: СНЦ Съюз на международните превозвачи гр. Пловдив
Банка: Райфайзенбанк ЕАД

Основание за плащане: Набиране на средства за осъществяване целите във връзка с Мобилен пакет

Управителният съвет гарантира за точното и прозрачно разходване на събраните по горната сметка средства.

Искрено вярваме, че с общи усилия ще успеем да спасим нашите фирми от фалит и ще продължаваме да се развиваме успешно както до този момент.

Управителен съвет

 


 

0 виж още →

Mеждународна регионална конференция на тема – Европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа

На 15 май 2018 година от 13.00 часа в зала Роял  на хотел Балкан (Шератон) град София транспортните браншови сдружения организират международна регионална конференция на тема „Европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа” при следния дневен ред:

  1. Предложените промени в законодателството на ЕС за превози на товари (Пакет за мобилност 1) и последствията за транспорта в страните от Централна и Източна Европа;
  2. Дискусия за възможностите за постигане на компромис в рамките на българското председателство на ЕС;
  3. Приемане на обща позиция на държавите членки в защита на  европейския вътрешен пазар за международен автомобилен превоз на стоки

 

Секторът на международния автомобилен транспорт на товари е в криза. Налице са множество проблеми, свързани със законодателните промени в областта на товарния автомобилен транспорт на ЕС, които не само ще доведат до ново разделяне на обединена Европа, но и до унищожение на транспортния сектор в отделни държави членки и по специално тези от Централна и Източна Европа, което поражда нарастващо напрежение в бранша.

В Съюза на международните превозвачи членуват транспортни фирми от цялата страна, което ни прави точен барометър на проблемите, очакванията и настроенията на българските превозвачи.

С цел защита на правата и законните интереси на транспортния сектор на европейско ниво обединихме усилия с транспортните сдружения на Полша, Румъния, Словения, Хърватия, Унгария и Литва в така наречения „Алианс за бъдещето на транспорта”, създаден на 28.04.2017 г. в гр. Варшава, Република Полша. Представители на национални и чуждестранни браншови асоциации ще вземат участие в конференцията.

В резултат на нашето сътрудничество сме решени да обединим усилия и да набележим мерки за действия за осигуряване на справедливи и конкурентни условия на транспорт в рамките на ЕС.

Необходимостта от предприемане на спешни мерки по регулиране на отношенията в сектора между отделните държави членки е причината за провеждането на конференцията в навечерието на срещата на ръководителите на ЕС в гр. София, която ще се проведе на 17.05.2018 г.

Гласът на транспортния сектор в нашите държави трябва да бъде чут ясно, тъй като проблемите не могат да бъдат подценявани повече!

На конференцията са поканени да вземат участие евродепутати, парламентаристи, политици и представители на браншови организации от страните в Централна и Източна Европа, които са пряко засегнати от готвените промени.

Молим тези от Вас, които все още не са се регистрирали за участие в конференцията, да го направят на следната платформа:

http://www.123formbuilder.com/form-3678293/Event-Registration-Form

или да се обадят на телефоните на съюза.

Благодарим на тези от Вас, които вече са посочили свои представители!

 

0 виж още →