Skip to Content

Общи новини

ВАЖНО!!! Съгласно заповед № РД -01-274/21.05.2020г. водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници и водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки, няма да бъдат поставяни под карантина!!!! Отпада карантината и на водачите, които са под карантина към момента на влизането в сила на заповедта!!!

Линк към заповедта : https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/21/1590075265420document_covid_rd-01-274_zabrana_za_vlizane_na_teritoriiata_na_rblgariia.pdf?fbclid=IwAR1SvJdBjxCTgU_7037XltyzwsP4OLEn5gjNsArM1XaNk-94NESNydK20WE

0 виж още →

ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕВРОПА НА ШОФЬОРИ ЗА РОТАЦИЯ НА ЕКИПАЖИ НА ТЕЖКОТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

Във връзка с ограниченията, въведени от държавите-членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на пандемията от COVID-19, осигуряването на възможност за транзитно преминаване на микробусите с шофьори по направлението Румъния – Унгария – Австрия или Румъния-Унгария-Словения се осъществява чрез изпращането на нота от посолствата на България в Букурещ, Будапеща, Виена и Любляна до министерствата на външните работи на съответните страни. За тази цел е необходимо превозвачът, който ще осъществява ротацията, да изпрати искане за осигуряване на транзит през тези държави до дирекция „Консулски отношения“ на МВнР на имейл адрес: consular@mfa.bg. В имейла следва да бъдат посочени следните данни:

 • трите имена на шофьорите, подлежащи на трансфер (на латиница);
 • дата на раждане и номер на документа (лична карта или паспорт), с който пътуват;
 • регистрационен номер на превозното средство и трите имена на водача на латиница;
 • маршрути на придвижване от/към България;
 • ГКПП-та, през които ще бъде осъществен транзита, и дати на преминаване;

Към днешна дата българските граждани, пътуващи транзит с автомобили с тегло до 3.5 т. от България за Европа, могат да влизат от Румъния в Унгария във времевия период от 21.00 ч. до 24.00 ч. всеки ден, през ГКПП „Надлак“. Излизането от Унгария за Австрия се осъществява през ГКПП „Хегешалом“, а за Словения – през ГКПП „Пинсе“. В обратна посока, от Европа за България, могат да влизат от Австрия и Словения в Унгария и да излизат от Унгария за Румъния във времеви период от 21.00 ч. в единия ден и до 05.00 ч. на следващия ден. Влизане от Австрия в Унгария – ГКПП „Хегешалом“. Влизане от Словения в Унгария – ГКПП „Пинсе“ и излизане от Унгария за Румъния – ГКПП „Надлак“.

При осъществяването на транзит през Австрия, в случаите, когато шофьорите притежават договори за наемане на работа и пътни листи за бъдещите маршрути, доказващи техните професионални задължения, той може да се реализира и без искане за нота за транзитно преминаване.

Няма нови разпоредби, които да забраняват изрично преминаването през Словения на ротационни екипи, които да сменят своите колеги. Изискванията за преминаване транзитно през страната са като към всички други граждани на Европейския съюз – да бъде представен документ, който доказва, че няма основания пътуващите да останат в страната, защото подлежат на карантиране и да напуснат територията й в рамките на един ден. Такива документи биха могли да бъдат издадени пътни листове от фирмата, която изпраща съответните екипи за ротация; трудови договори, от които е видно, че пътуващите служители са същите от показаните договори; декларация за маршрута, по който се преминава до самата смяна екипите и др. по преценка;

Препоръчително е да оставите няколко дена аванс за получаване на разрешението за транзитно преминаване, преди момента на самото му осъществяване.

Настоящата информация отразява въведените ограничения и разрешителни режими в посочените държави към настоящия момент и при влошаване на ситуацията с пандемията от COVID-19 може бързо да претърпят промени, които да изменят условията за транзит.

Обръщаме внимание, че при ротацията на водачите на тежкотоварни автомобили с тях не следва да пътуват членове на техните семейства или други лица, нямащи пряко отношение към осъществяването на ротационната процедура.

0 виж още →

ВАЖНО!!! – Възстановява се дейността по провеждане на теоретичните изпити за правоспособност за управление на моторно превозно средство, считано от 04.05.2020 г.

ВАЖНО!!!
Възстановява се дейността по провеждане на теоретичните изпити за правоспособност за управление на моторно превозно средство, считано от 04.05.2020 г.
Подробна информация можете да получите на следния линк : https://rta.government.bg/images/Image/novini/2020/n1-290420.pdf
0 виж още →

ВАЖНО! ВРЕМЕННИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ВРЕМЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЧИВКА ПО РЕГЛ. 561/2006 – 30.04.2020г.

Множество държави, включително България, изпратиха искания за удължаване на дерогациите от Регламент 561 за времето на управление и почивка на тяхна територия. Официалната таблица, на която постоянно се нанасят всички одобрени от Комисията дерогации можете да откриете на следния линк :
0 виж още →

!!!ВАЖНО – УДЪЛЖЕНИ СРОКОВЕ НА ДОКУМЕНТИ!!!

Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, както следва:
Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (първоначално обучение).
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (периодично обучение).
Свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR.
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
Свидетелство за професионална квалификация за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Карта за квалификация на водача /удължението на картата важи само за територията на Република България/.
Удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.
Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти.
Удостоверение за психологическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
Удостоверение за психологическа годност на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници товари, вкл. водачите на таксиметров автомобил.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
Удостоверение за психологическа годност, което се издава на лица, след навършване на 65-годишна възраст.
Удостоверение за периодично обучение за усъвършенстване на познанията на преподавател в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Срокът на успешното полагане на теоретичния изпит във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Скокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.
0 виж още →

!!!ВАЖНО – УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СПРАВКИ-ОТЧЕТ ЗА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ !!!

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на корона вирус и решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за въвеждане на извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме всички превозвачи, че срока за подаване на справките-отчет за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за първото тримесечие на календарната година се удължава до 13.05.2020г.

0 виж още →

!!! ВАЖНО – ТОЛ ТАКСИ В ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ!

35 541 български камиона и автобуса са с активирани бордови устройства и GPS тракери
35 541 камиона и автобуса на български превозвачи вече са с регистрирани в Националното тол управление бордови устройства и GPS тракери и се таксуват чрез тях при преминаването по платените пътища. От старта на тола на 1 март, въпреки намаления тежкотоварен трафик заради ограниченията срещу разпространението на COVID-19, са купени 505 843 маршрутни карти. Най-предпочитани са каналите за продажба на Агенция „Пътна инфраструктура“. 75 на сто от маршрутните карти са купени през сайта bgtoll.bg, мобилното приложение, 500-те терминала за самотаксуване или от гишетата на основните ГКПП и в областните пътни управления.
Анализът на данните в Националното тол управление показва, че и в условията на извънредно положение и ограничения срещу COVID-19, превозвачите са продължили да оборудват автопарка си с бордови устройства. От 13 март до днес са регистрирани 16 651 машинки, като 3 000 от тях са GPS тракери. Отчитайки затрудненията, които браншът изпитва и необходимостта от време за оборудване на автопарка над 3,5 тона, превозвачите ще имат възможност да го направят до края на извънредното положение. В този период ще продължи правоприлагането на терен от мобилните екипи на тол контрола. Основната цел на контролните органи във времето на извънредното положение ще бъде за всяко превозно средство над 3,5 тона да бъде платена дължимата пътна такса според изминатия маршрут, категория и емисионен клас. Затова нарушителите без регистрирани бордови устройства и без активирани маршрутни карти ще бъдат насочвани как да станат изрядни ползватели на платената пътна мрежа. Мобилните екипи също така ще проверяват дали правилно се използват вече активните и монтирани машинки за отчет на тол такси.
Според постъпилата в Националното тол управление информация от националните доставчици на услуги, в процес на сключване са договори за автоматично таксуване с бордови устройства и GPS тракери за над 15 000 пътни превозни средства. До края на април предстои доставката на още 20 000 бордови устройства. Пет дружества, вписани в списъка на АПИ като Доставчици на декларирани данни, имат влезли в сила договори с Национални доставчици на услуги и могат да предоставят данни от GPS тракерите за целите на тол таксуването. По предварителни заявки те трябва да осигуряват автоматичното таксуване на повече от 60 000 пътни превозни средства. До момента са подписани договори за над 3 000 тежкотоварни автомобила и процесът продължава.
Източник: АПИ
0 виж още →

ВАЖНО!!! – СИТУАЦИЯ – РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Правителството на Република Турция е издало заповед, с която напълно се освобождават от 14-дневна карантина водачите на тежкотоварни автомобили с българско гражданство, както и тези с грузинско и азерско, независимо от коя държава пристигат на територията на Република Турция.
Българските водачи на тежкотоварни превозни средства ще бъдат третирани както турските си колеги.
Доуснато е предварително изпълнение на Заповедта. Същата е сведена до знанието на служителите на гранично-пропусквателните пунктове, включително и на ГКПП “Капъкуле”.
0 виж още →

Инструкции относно реда за изплащане на компенсации за запазване на заетостта

Информираме Ви, че считано от 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура  за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Днес 1.04.2020 г.  в  бр. 31 на Държавен вестник бе публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 Г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

Според разпоредбите на чл. 2 (1)

 

Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:

 1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;
 3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

(2) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3 – 7 и са декларирали намаляване на приходите от продажби:

NB! (Категория Н (49) Сухопътен транспорт не влиза в изключенията, което означава, че фирмите, извършващи международен автомобилен превоз на стоки могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1).

 1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
 2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.“

В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани:

§ Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Тя съдържа информация за реда и условията за кандидатстване  и е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“;

 


 • Образец на Заявление за изплащане на компенсации  и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 от ПМС 55/2020 (електронен формат);

 


 • Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);

 


 • Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал).

  Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

  За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:

  –          Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);

  –          Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);

  –          Заповед за преустановяване на работа.

  Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.

  Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт.

  Всички необходими документи, ще откриете в прикачените файлове по-долу.

 

С уважение,

 

Екипът на СМП

Процедура за кандидатстване на работодатели

Заявление за изплащане на компенсация

Указания за попълване на списък на работниците и служителите

Списък на работници и служители

0 виж още →

Министри на транспорта изпратиха писмо до институциите на ЕС с призив за спиране на Мобилен пакет 1.

Неофициален превод ( СМП)

 

До

Председателят на Европейския парламент

Председателят на Европейската комисия

Хърватското

30-ти Март, 2020г.
Уважаеми председател на Европейския парламент, уважаеми председател на Европейската комисия,

Уважаемо председателство,

На 18-ти Март, по време на нашата видео конференция на високо ниво относно въздействието на Covid-19 върху транспорта, ние всички стигнахме до заключение, че осигуряването на свободно предвижване на стоки до всички части на ЕС е от първостепенно значение, и че транспортните предприятия са сред най-засегнатите дружества от разразяването на пандемията.

Безпрецедентното разпространение на коронавируса, вече се отрази изключително негативно, и ще продължава да се отразява така, за съжаление, върху транспортния сектор.

Очаква се някои от важните предприятия да затворят врати или да прекъснат своите дейности, което ще доведе до значително намаление на предлагането на транспортни услуги и  това ще увреди процеса по доставка на стоки до европейските граждани, както и функционирането на икономиката.

Имайки предвид факта, че ЕС най-вероятно ще претърпи изключително икономическо забавяне през 2020г., ако не и дори дълбока рецесия, искаме да привлечем вниманието ви върху законодателната процедура по Мобилен пакет 1.

По-голямата част от транспортните компании в ЕС са малки и средни предприятия, които са изключително уязвими. ЕС трябва да фокусира своите усилия в подкрепа на тези предпрития по време на драматичната ситуация, в която се намираме, както подпомага на европейските авиолинии чрез измяна на конкретното законодателство.

Вместо обаче да подходят по същия начин, в нашата сфера се прави опит да се гласуват разпоредбите на Мобилен пакет 1, които в комбинация с последиците от Коронавируса, буквално ще доведат до несъстоятелност множество европейски транспортни фирми.

Състоянието на транспортния сектор в ЕС през 2020г. е коренно различно от това в 2019г., да не говорим за разликите с 2015г., когато започна работата по Мобилен пакет. Оценките на въздействието, във връзка със законодателните предложения, са изключително неактуални. Решенията, предложени в Мобилен пакет 1 трябва да бъдат преоформени, за да отговорят на настоящата икономическа реалност.

Ние всички сме съгласни, че пътният транспорт е жизненоважен за осигуряването на продукти от първа необходимост, включително медикаменти, медицинско оборудване, храна, както в настоящата криза, така и след нея. Но това няма да бъде възможно, ако шофьорите са принудени да се завръщат до страната си и да ползват дълги почивки там, или да пътуват с превозните си средства обратното до страната по установяване на транспортното предприятие. Ефективността на транспортните операции ще бъде нарушена и от рестрикциите, наложени върху каботажните операции и ограничаването на допълнителните операции по товарене/разтоварване.

По време на законодателната процедура, свързана с Мобилен пакет 1 , ние многократно посочвахме, че забраната за ползване на нормалната седмична почивка в превозното средство не трябва да бъде налагана, без да бъде осигурена необходимата инфраструктура в ЕС. Отпадането на тази забрана би могло да спомогне социалното дистанциране на водачите, което е сред основните мерки за борба с Covid-19.

Предвид създадената ситуация, вярваме, че гласуването на Мобилен пакет 1 в настоящия му вид, не е нито разумно, нито оправдано.

 

Икономическата ситуация в ЕС, когато кризата с коронавируса приключи ще бъде напълно различна от настоящата. Ние не можем да предвидим за какъв период ще трябва да отговаряме на допълнителни мерки – като здравни проверки. Секторът на пътния транспорт има нужда от нови решения, които са в тон с новата реалност. Затова, ние спешно призоваваме за отмяна на работата по Мобилен пакет, докато пандемията приключи и за преоценка на ситуацията в транспортния сектор.

Ние вярваме, че транспортните предпрития и техните служители заслужават и трябва да бъдат максимално конкуретоспособни и след като пандемията приключи.

 

С уважение,

Rossen Jeliazkov

Minister of Transport, Information Technology and

Communications of the Republic of Bulgaria

László Mosóczi

Minister of State for Transport,

Hungary

Jaroslav Narkevič

Minister of Transport and Communications,

Lithuania

Andrzej Adamczyk

Minister of Infrastructure

of the Republic of Poland

Yiannis Karousos

Minister of Transport, Communications and Works,

Cyprus

Tālis Linkaits

Minister for Transport and Communications of

the Republic of Latvia

Ian Borg

Minister for Transport, Infrastructure and Capital

Projects, Malta

Lucian Nicolae Bode

Minister of Transport, Infrastructure and

Communications, Romania

0 виж още →