Skip to Content

Общи новини

Пътните такси в Сърбия поскъпват с 12%

Пътните такси в Сърбия поскъпват с 12%. На пътя Белград – Ниш в зависимост от категорията на превозното средство се плащат до 5 140 динара или 85 лева. Предишното увеличение на таксите беше преди две години с 10 на сто.
А тук можете да ползвате ценови калкулатор: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/kategorizacija-vozila-cenovnik-putarine-2

 

Таксите могат да бъдат заплащани в динари, евро или с банкови карти.

Българските граждани трябва да знаят още, че контролът на средната скорост, която е 130 км/ч, по автомагистралите в Сърбия, продължава да се извършва, като се измерва времето от пункт до пункт за плащане на магистралните такси. Освен контрола на средната скорост, сръбските полицейски власти използват подвижни радари, както и необозначени полицейски автомобили, оборудвани с камери, които снимат нарушенията.

0 виж още →

ВАЖНО!!! ВЪЗОБНОВЯВА СЕ ИЗДАВАНЕТО НА МЕСЕЧНИ ВИНЕТКИ

Вече може да се възобнови издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона.

Новите изменения на Закона за пътищата са публикувани в днешния брой на Държавен вестник.

Съгласно новия текст: „§ 19а. Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – тол такса, се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.“

“§ 20. (1) До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса за месечна, седмична или дневна електронна винетка.“.

0 виж още →

ВАЖНО!!! На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до територията на Република Полша за/от трети страни

Във връзка с постъпила информация от Посолството на Република България във Варшава за зачестили случаи на проверки от полските контролни органи и съответно налагане на санкции при констатиране на непопълване или непълно/неправилно попълване на разрешителните за международен превоз на товари за/от трети страни, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, използващи този вид разрешителни за пълно и правилно попълване на част „В“ от бланките най-късно преди влизане на полска територия, съгласно инструкциите, посочени на гърба на всяка бланка. В случай на непопълване или непълно/неправилно попълване на част „В“ от бланките, полските контролни органи считат, че превоза се извършва без разрешително, поради което налагат парична санкция и пренасочват автомобила до най-близкия платен паркинг до предоставянето на ново разрешително.

С оглед ограничения брой полски разрешителните от този вид, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да използват същите при извършване на превози от/до Република Полша за/от трети страни.

0 виж още →

Министър Росен Желязков призова Финландия да бъде справедлив посредник при разговорите по Пакета за мобилност I

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков призова Финландия, като председател на Съвета на ЕС, да бъде справедлив посредник при разговорите по Пакета за мобилност I. Това стана по време на разговори между министър Росен Желязков и министъра на транспорта и комуникациите на Финландия Сана Марин. Срещата е част от посещението на българския министър в Европейския парламент където се обсъждат предстоящите стъпки по Пакета за мобилност I.

Министърът беше категоричен, че преди даването на мандат от ЕП дискутирането на текстовете по пакета на ниво работна група ще бъде вредно за процеса на преговори. „Темата е силно политическа и считаме че е трудно да се направи разлика между техническата работа и политическата дискусия“, категоричен бе Росен Желязков. Той припомни, че Общият подход, приет от Съвета на ЕС през декември 2018 г., създаде много противоречия, задълбочи съществуващите разделения между държавите в ЕС и не получи подкрепа от близо една трета от държавите членки. „Въпреки че България не приема Общия подход, ние заедно с единомислещите държави винаги сме изразявали готовност за конструктивна работа по изчистването на спорните текстове в Пакета за мобилност I“, допълни Росен Желязков.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/rosen-zhelyazkov-prizova-finlandiya-da-bude-spravedliv-posrednik-pri-razgovorite-po-paketa-za-mobilnost-i

 

0 виж още →

Министър Росен Желязков проведе серия от срещи в ЕП по Пакета за мобилност I

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков се срещна с министрите на транспорта на Полша, Унгария, Литва и Латвия в Европейския парламент. Обсъдени бяха позициите на единомислещите държави по Пакета за мобилност I, като представителят на румънската държава заяви, че Румъния категорично ще се присъедини към групата на единомислещите и ще участва активно в преговорите по пакета.

Министрите се обединиха около позицията, че до момента по Пакета за мобилност I се действаше прибързано, без силни аргументи и анализи. Това налага започването на нов диалог, в който трябва да вземат активно участие всички членове на ЕП от единомислещите държави, независимо от коя политическа група принадлежат.

По време на срещата със заместник-председателя на Групата на европейските консерватори и реформисти на ЕП Рафаеле Фито министър Росен Желязков бе категоричен, че приетите до момента текстове по Пакета за мобилност I се отклоняват съществено от първоначалните си цели. Подходът в пакета е променен значително и елементите, които са добавени ще окажат въздействие върху функционирането на автомобилния транспорт и конкурентоспособността като облагодетелстват определени държави членки за сметка на други. „Надяваме се, че новоизбраният Европейски парламент ще бъде отворен за нашите предложения“, подчерта министърът.

Росен Желязков разговаря с координатора по Пакета за мобилност I и член на Renew Europe Group на ЕП Хосе Рамон Бауса-Диаз. Двамата обсъдиха спорните текстове в Пакета за мобилност I. Министърът изтъкна опасенията на единомислещите държави, че така формулирани текстовете ще доведат до допълнителни часове управление и натрупване на умора у водачите, което е реална предпоставка за тежки инциденти. Той припомни, че задължителното връщане на превозните средства до страните по установяване, ще увеличи ненужно трафика, вредните емисии и амортизирането на пътната инфраструктура. “Според проучване, публикувано от Европейската комисия, в ЕС липсват 400 000 безопасни и сигурни места за паркиране и почивка на водачите. Трябва да отпадне забраната за ползването на седмичната почивка в кабината, докато не бъдат изградени тези места”, категоричен бе българският транспортен министър.

„Решаването на проблемите в сектора не може да стане само с налагането на забрани и ограничения. Необходим е цялостен подход, който да гарантира равни условия за всички държави членки, както и достатъчно време за адаптация на бизнеса и превозвачите“, изтъкна Росен Желязков.

Темата беше обсъдена и с председателя на Групата „Идентичност и демокрация“ на ЕП Марко Зани. Министърът отбеляза, че част от аргументите на единомислещите държави се споделя и от други периферни държави. По думите му в началото Пакетът за мобилност I беше представян като социална политика, в подкрепа на шофьорите, но сегашният вариант на текстовете, разглеждани в ЕП, води до пряка намеса в конкурентостта на един огромен сектор в икономиката на ЕС. „Не виждам нищо социално в предложението камионите да се връщат на всеки четири седмици“, добави Росен Желязков.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/rosen-zhelyazkov-provede-seriya-ot-sreshti-v-ep-po-paketa-za-mobilnost-i

 

0 виж още →

Препоръки за безопасност при транзитно преминаване през Чехия

През лятото на 2019 г. по чешките пътища и магистрали продължават многобройни ремонти, поради което при шофиране трябва да се помнят и следват следните важни препоръки и правила:

 

• Преди стесняващите се участъци от пътя, следвайте пътните знаци, спазвайте зададената скорост, оптимизирайте модела на шофиране, позволете на другите водачи да се интегрират последователно в потока.

• Когато шофирате в дясната лента, предназначена за автовлакове, движете се максимално вдясно, за да могат автомобилите безопасно да се движат в лявата, стеснена лента.

• В Република Чехия, както и в други европейски страни, съществува правило за “спасителен коридор” за линейки и други услуги, който се създава между лявата и съседните ленти.

• Поддържайте стриктно безопасно разстояние.

• Не излизайте за изпреварване директно пред мястото за ремонт на пътя и зад него дори ако пътните знаци не го забраняват директно.

 

Спазването на тези препоръки ще спомогне за шофиране през територията на Чехия без пътнотранспортни произшествия, глоби и загуба на точки.

Трябва да се има предвид, че в проблемните зони на трафика полицията често контролира ситуацията и чешките надзорни органи могат да установят самоличността на чуждестранните шофьори.

АКТУАЛНА КАРТА на участъците в ремонт може да откриете тук: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu/#/opravy?filters[]=Realizace

0 виж още →

Германия се подготвя за дистанционния контрол върху интелигентните тахографи

 

През юни влезе в сила европейското законодателство, въвеждащо четвъртото поколение тахографи в новите превозни средства. Новите устройства ще позволят на европейските власти да извършват проверки от разстояние. Немските власти вече подготвят необходимото за това оборудване.

 

От 15 юни 2019 всяко ново превозно средство в ЕС за транспортни услуги трябва да е оборудвано с т.нар. интелигентен тахограф. Това устройство има вградена GPS-локация, която позволява записването на точното местоположение на превозното средство в началото и в края на пътуването, както и на всеки 3 часа. Една от основните функции на новия тахограф е възможността проверяващите да разчетат някои данни по-бързо и от разстояние.

В Германия, BAG извършва такива проверки мобилно – от полицейски коли, но подготвя също и оборудване за проверки на място. Подходящата техника ще бъде инсталирана на кабинките и рамките за събиране на тол такси. Става въпрос за DSRC четци, които ще извличат данни от тахографите на преминаващите превозни средства. Тези данни ще бъдат достигат до най-близките инспектори от BAG и така ще се взима решение дали да се проверява превозното средство.

 

Кои данни ще разчита BAG дистанционно?

Не е технически възможно да се проверяват периодите на управление и на почивка от разстояние. Съгласно чл. 9 (4) от Регламент 165/2014:

„Съобщените при осъществяване на връзката данни се ограничават до данните, необходими за извършване на целеви пътни проверки на превозни средства, при които е възможно манипулиране или злоупотреба с тахографа. Тези данни се отнасят до следните събития или данни, регистрирани от тахографа:

— последен опит за нарушаване на сигурността,

— най-дълго прекъсване на електрическото захранване,

— неизправност на датчика,

— грешка в данните относно движението,

— противоречие в данните за движението на превозното средство,

— управление без валидна карта,

— поставяне на карта по време на управление,

— данни за сверяването на часовника,

— данни за еталонирането, включително датите на последните две еталонирания,

— регистрационен номер на превозното средство,

— скорост, регистрирана от тахографа.“

 

Тази информация ще е достатъчна, за да могат властите да установят манипулация на тахографа. Според BAG контролът от разстояние не означава директно налагане на глоба на водача или на превозвача при установяване на нередности. Но на базата на получените данни компетентният орган може да пренасочи превозното средство за цялостна проверка. Едва след обстойна инспекция BAG  ще може да стартира процедура по налагане на съответните санкции.

 

Източник: https://trans.info/en/germany-prepares-for-remote-control-of-smart-tachographs-139802

0 виж още →

Европейският парламент определи членството в комисиите

Евродепутатите гласуваха относно числения състав на 20-те парламентарните комисии и 2-те подкомисии. Техният състав беше потвърден от политическите групи по-късно същия ден (03.07).

След гласуването в пленарна зала в сряда, деветият законодателен мандат на Европейския парламент ще запълни комисиите и подкомисиите със следния числен състав (таблицата по-долу).

 

Може да намерите имената на 17-имата български евродепутати, които ще бъдат постоянни членове в 12 постоянни комисии и подкомисии на ЕП:

AFET Външни работи 71 Александър Йорданов (ЕНП)

Сергей Станишев (С&Д)

Илхан Кючюк (Renew Europe)

AGRI Земеделие и развитие на селските райони 48
BUDG Бюджети 41
CULT Култура и образование 31 Асим Адемов (ЕНП)

Андрей Слабаков (ЕКР)

DEVE Развитие 26
ECON Икономически и парични въпроси 60
EMPL Заетост и социални въпроси 55 Радан Кънев (ЕНП)

Атидже Алиева-Вели (Renew Europe)

ENVI Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните 76
IMCO Вътрешен пазар и защита на потребителите 45 Андрей Ковачев (ЕНП)
INTA Международна търговия 41
ITRE Промишленост, изследвания и енергетика 72 Ева Майдел (ЕНП)

Иво Христов (С&Д)

Искра Михайлова (Renew Europe)

JURI Правни въпроси 25 Ангел Джамбазки (ЕКР)
LIBE Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 68 Емил Радев (ЕНП)

Елена Йончева (С&Д)

REGI Регионално развитие 43 Андрей Новаков (ЕНП)

Цветелина Пенкова (С&Д)

TRAN Транспорт и туризъм 49 Петър Витанов (С&Д)
AFCO Конституционни въпроси 28
PECH Рибно стопанство 28
PETI Петиции 35 Радан Кънев (ЕНП)

Емил Радев (ЕНП)

FEMM Права на жените и равенството на половете 35
CONT Бюджетен контрол 30 Цветелина Пенкова (С&Д)
DROI Права на човека (подкомисия) 30
SEDE Сигурност и отбрана (подкомисия) 30 Елена Йончева (С&Д)

 

Правила относно състава на комисиите

Според Правилника за дейността на ЕП (член 209 бе изменен при последното преразглеждане), съставът на неговите комисии и подкомисии трябва, доколкото е възможно, да отразява състава на Парламента.

Пропорционалното разпределение на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото съответно цяло число, като Председателският съвет (т.е. председателя на ЕП и лидерите на политическите групи), отговаря за разрешаването на спорове сред групите свързани с пропорционалната тежест.

Политическите групи и независимите членове решават вътрешно кого да определят за всяка комисия и подкомисия. Размяната на места между групи не е позволена.

 

Избрани членове на комисии

Няколко часа след гласуването, пленарната зала получи официално известие от политическите групи и независимите членове относно начина, по който ще бъдат представени в комисиите и подкомисиите. Пълният списък с членовете е достъпен тук. Председателите на комисиите и подкомисиите ще бъдат избрани на техните учредителните заседания.

Политическите групи следва допълнително да съобщят имената на заместник- членовете си в комисиите.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190627IPR55412?fbclid=IwAR3RHrEtCEX6Sv-LRKSK0g5c-cD6J1dLShkUx9hrNf_TcAWajlyEHn1t3zY

0 виж още →

Нови технически средства за контрол на тол такси в Латвия

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Латвия

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Автомобилна администрация на Република Латвия относно въвеждането на нови технически средства за автоматизиран контрол на заплащането на тол или винетни такси в Латвия. Новото оборудване автоматично ще регистрира незаплатилите винетни такси, без да се налага спиране на превозното средство.

Съгласно латвийското законодателство винетната такса е задължителна пътна такса за ползване на определени участъци от главните и регионални държавни пътища на Република Латвия (с изключение на пресичането им, включително на кръстовища с кръгово движение) от товарни превозни средства с обща маса над 3 тона и от товарни превозни средства и състав от такива с обща маса над 3,5 тона, които са предназначени или се използват за автомобилен превоз на товари.

Карта на пътищата, за чието ползване се изисква заплащане на винетна такса, както и на някои пунктове за продажба можете да намерите на  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1I4wGXkRRo465HHNibVbPQiwsEO8&ll=56.98522576913979%2C24.617764956250085&z=8

Повече информация можете да откриете на www.lvvignette.eu

0 виж още →

България и Румъния ще подготвят споразумение за изграждането на трети мост над река Дунав

България и Румъния ще подготвят междуправителствено споразумение за изграждането на трети мост над река Дунав между Свищов и Зимнич. За това се договориха днес на среща в София министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на транспорта на Румъния Александру-Ръзван Кук. Те се разбраха до края на месец юли проектът на споразумение да е готов и след приемането му от правителствата на двете държави да бъде предложен за ратифициране от националните парламенти.

„Строителството на трети мост на Дунав е целесъобразно и значимо не само за двете държави, а и за целия Европейски съюз, тъй като подобно съоръжение е част от европейската транспортна инфраструктура“, заяви министър Росен Желязков.

Двамата министри обсъдиха възможността за изграждането на трети мост между Свищов и Зимнич чрез европейска процедура за избор на частен инвеститор по Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия. Те изразиха мнение, че 3 години е реалистичен срок за изграждането на моста.

Транспортните министри заявиха, че по значими проекти и теми двете държави трябва да бъдат обединени в действията си, отстоявайки националните интереси пред партньорите от Европейския съюз, както бе направено по пакета Мобилност.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/bulgariya-i-rumuniya-shte-podgotvyat-sporazumenie-za-izgrazhdaneto-na-treti-most-nad-reka-dunav

0 виж още →