Skip to Content

Blog

ДОПРИНЕСЛИ ЗА ОБЩАТА КАУЗА ФИРМИ

ДОПРИНЕСЛИ ЗА ОБЩАТА КАУЗА ФИРМИ:

1. ВИКИЗАР ООД
2. СИ ЕМ СПЕД ЕООД
3. ВАСТО ООД
4. БУЛ ФРЕЙТ ЕООД
5. ТРАНС – КА – 2005 ООД
6. ЛИДЕР ТРАНСПОРТ ООД
7. СТАМИ ООД

0 виж още →

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СМП

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

Във връзка с избирането на нови органи на управление в Европейския парламент и Европейската комисия и с предстоящата последна фаза на законодателния процес по приемането на Мобилен пакет бяха проведени редица срещи с транспортните дружества в страната, на които бяха поставени на обсъждане действията, които следва да бъдат предприети от транспортния бранш в защита на правата и законните интереси на превозвачите. Набелязани и обсъдени бяха конкретни бъдещи стъпки за ограничаване на последствията от небалансирани и дискриминационни законодателни промени, засягащи превозвачите от Централна и Източна Европа и в частност Република България.

Информираме Ви, че СМП сключи рамково споразумение за сътрудничество с консултантско дружество в Брюксел. Целта на споразумението е провеждането на срещи, разговори и инициативи за разпространяване позицията на българския транспортен сектор, както и запознаване на обществеността в Европейския съюз с последиците от евентуалното приемане на Мобилния пакет в така предложения вариант.

За постигане на положителен резултат за всички транспортни фирми в страната е необходимо да бъде събрана сума за обезпечаване на тази инициатива.

Всяка фирма, която желае да се включи, ще получи проформа фактура за плащане от СМП, като размерът на сумата ще се определя въз основа на броя притежавани от фирмата заверени копия на лиценза на Общността. За всяко копие ще се начислява еднократно сумата от 30лв. без ДДС.

(Например, фирма Х притежава 20 бр. копия х 30лв. = 600лв. Обща сума за плащане 720 лв. с ДДС)

След получаване на фактурата сумата следва да се преведе по специално създадената за тази цел банкова сметка:

IBAN: BG71RZBB91551085324131
Валута: BGN
BIC: RZBBBGSF
Банков клиент: СНЦ Съюз на международните превозвачи гр. Пловдив
Банка: Райфайзенбанк ЕАД

Основание за плащане: Набиране на средства за осъществяване целите във връзка с Мобилен пакет

Управителният съвет гарантира за точното и прозрачно разходване на събраните по горната сметка средства.

Искрено вярваме, че с общи усилия ще успеем да спасим нашите фирми от фалит и ще продължаваме да се развиваме успешно както до този момент.

Управителен съвет

 


 

0 виж още →

Препоръки за безопасност при транзитно преминаване през Чехия

През лятото на 2019 г. по чешките пътища и магистрали продължават многобройни ремонти, поради което при шофиране трябва да се помнят и следват следните важни препоръки и правила:

 

• Преди стесняващите се участъци от пътя, следвайте пътните знаци, спазвайте зададената скорост, оптимизирайте модела на шофиране, позволете на другите водачи да се интегрират последователно в потока.

• Когато шофирате в дясната лента, предназначена за автовлакове, движете се максимално вдясно, за да могат автомобилите безопасно да се движат в лявата, стеснена лента.

• В Република Чехия, както и в други европейски страни, съществува правило за “спасителен коридор” за линейки и други услуги, който се създава между лявата и съседните ленти.

• Поддържайте стриктно безопасно разстояние.

• Не излизайте за изпреварване директно пред мястото за ремонт на пътя и зад него дори ако пътните знаци не го забраняват директно.

 

Спазването на тези препоръки ще спомогне за шофиране през територията на Чехия без пътнотранспортни произшествия, глоби и загуба на точки.

Трябва да се има предвид, че в проблемните зони на трафика полицията често контролира ситуацията и чешките надзорни органи могат да установят самоличността на чуждестранните шофьори.

АКТУАЛНА КАРТА на участъците в ремонт може да откриете тук: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu/#/opravy?filters[]=Realizace

0 виж още →

Германия се подготвя за дистанционния контрол върху интелигентните тахографи

 

През юни влезе в сила европейското законодателство, въвеждащо четвъртото поколение тахографи в новите превозни средства. Новите устройства ще позволят на европейските власти да извършват проверки от разстояние. Немските власти вече подготвят необходимото за това оборудване.

 

От 15 юни 2019 всяко ново превозно средство в ЕС за транспортни услуги трябва да е оборудвано с т.нар. интелигентен тахограф. Това устройство има вградена GPS-локация, която позволява записването на точното местоположение на превозното средство в началото и в края на пътуването, както и на всеки 3 часа. Една от основните функции на новия тахограф е възможността проверяващите да разчетат някои данни по-бързо и от разстояние.

В Германия, BAG извършва такива проверки мобилно – от полицейски коли, но подготвя също и оборудване за проверки на място. Подходящата техника ще бъде инсталирана на кабинките и рамките за събиране на тол такси. Става въпрос за DSRC четци, които ще извличат данни от тахографите на преминаващите превозни средства. Тези данни ще бъдат достигат до най-близките инспектори от BAG и така ще се взима решение дали да се проверява превозното средство.

 

Кои данни ще разчита BAG дистанционно?

Не е технически възможно да се проверяват периодите на управление и на почивка от разстояние. Съгласно чл. 9 (4) от Регламент 165/2014:

„Съобщените при осъществяване на връзката данни се ограничават до данните, необходими за извършване на целеви пътни проверки на превозни средства, при които е възможно манипулиране или злоупотреба с тахографа. Тези данни се отнасят до следните събития или данни, регистрирани от тахографа:

— последен опит за нарушаване на сигурността,

— най-дълго прекъсване на електрическото захранване,

— неизправност на датчика,

— грешка в данните относно движението,

— противоречие в данните за движението на превозното средство,

— управление без валидна карта,

— поставяне на карта по време на управление,

— данни за сверяването на часовника,

— данни за еталонирането, включително датите на последните две еталонирания,

— регистрационен номер на превозното средство,

— скорост, регистрирана от тахографа.“

 

Тази информация ще е достатъчна, за да могат властите да установят манипулация на тахографа. Според BAG контролът от разстояние не означава директно налагане на глоба на водача или на превозвача при установяване на нередности. Но на базата на получените данни компетентният орган може да пренасочи превозното средство за цялостна проверка. Едва след обстойна инспекция BAG  ще може да стартира процедура по налагане на съответните санкции.

 

Източник: https://trans.info/en/germany-prepares-for-remote-control-of-smart-tachographs-139802

0 виж още →

ВАЖНО! На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до територията на Република Турция

В отговор на изпратена молба от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция е получено потвърждение за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида за/от трета страна към квотата за 2019 г. След получаването на същите ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на ИА АА и в резервационната система.

С оглед ограничения брой на разрешителните от този вид Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да използват същите при извършване на превози от/до Република Турция за/от трети страни.

-Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

0 виж още →

Европейският парламент определи членството в комисиите

Евродепутатите гласуваха относно числения състав на 20-те парламентарните комисии и 2-те подкомисии. Техният състав беше потвърден от политическите групи по-късно същия ден (03.07).

След гласуването в пленарна зала в сряда, деветият законодателен мандат на Европейския парламент ще запълни комисиите и подкомисиите със следния числен състав (таблицата по-долу).

 

Може да намерите имената на 17-имата български евродепутати, които ще бъдат постоянни членове в 12 постоянни комисии и подкомисии на ЕП:

AFET Външни работи 71 Александър Йорданов (ЕНП)

Сергей Станишев (С&Д)

Илхан Кючюк (Renew Europe)

AGRI Земеделие и развитие на селските райони 48
BUDG Бюджети 41
CULT Култура и образование 31 Асим Адемов (ЕНП)

Андрей Слабаков (ЕКР)

DEVE Развитие 26
ECON Икономически и парични въпроси 60
EMPL Заетост и социални въпроси 55 Радан Кънев (ЕНП)

Атидже Алиева-Вели (Renew Europe)

ENVI Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните 76
IMCO Вътрешен пазар и защита на потребителите 45 Андрей Ковачев (ЕНП)
INTA Международна търговия 41
ITRE Промишленост, изследвания и енергетика 72 Ева Майдел (ЕНП)

Иво Христов (С&Д)

Искра Михайлова (Renew Europe)

JURI Правни въпроси 25 Ангел Джамбазки (ЕКР)
LIBE Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 68 Емил Радев (ЕНП)

Елена Йончева (С&Д)

REGI Регионално развитие 43 Андрей Новаков (ЕНП)

Цветелина Пенкова (С&Д)

TRAN Транспорт и туризъм 49 Петър Витанов (С&Д)
AFCO Конституционни въпроси 28
PECH Рибно стопанство 28
PETI Петиции 35 Радан Кънев (ЕНП)

Емил Радев (ЕНП)

FEMM Права на жените и равенството на половете 35
CONT Бюджетен контрол 30 Цветелина Пенкова (С&Д)
DROI Права на човека (подкомисия) 30
SEDE Сигурност и отбрана (подкомисия) 30 Елена Йончева (С&Д)

 

Правила относно състава на комисиите

Според Правилника за дейността на ЕП (член 209 бе изменен при последното преразглеждане), съставът на неговите комисии и подкомисии трябва, доколкото е възможно, да отразява състава на Парламента.

Пропорционалното разпределение на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото съответно цяло число, като Председателският съвет (т.е. председателя на ЕП и лидерите на политическите групи), отговаря за разрешаването на спорове сред групите свързани с пропорционалната тежест.

Политическите групи и независимите членове решават вътрешно кого да определят за всяка комисия и подкомисия. Размяната на места между групи не е позволена.

 

Избрани членове на комисии

Няколко часа след гласуването, пленарната зала получи официално известие от политическите групи и независимите членове относно начина, по който ще бъдат представени в комисиите и подкомисиите. Пълният списък с членовете е достъпен тук. Председателите на комисиите и подкомисиите ще бъдат избрани на техните учредителните заседания.

Политическите групи следва допълнително да съобщят имената на заместник- членовете си в комисиите.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190627IPR55412?fbclid=IwAR3RHrEtCEX6Sv-LRKSK0g5c-cD6J1dLShkUx9hrNf_TcAWajlyEHn1t3zY

0 виж още →

ВАЖНО! ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛНА СЕДМИЧНА ПОЧИВКА В ТАХОГРАФ

 

Уважаеми колеги,

След анализ на множество сигнали, постъпили в Съюза на международните превозвачи, за наложени глоби на основание неспазване изискванията за използване на нормалните седмични почивки се установи често повтарящ се неправилен подход при въвеждането на данните в дигиталния тахограф от страна на водачите – вписване на период за „нормална седмична почивка“, без вписване на период на „друга работа“ преди и след периода на „седмичната почивка“.

По време на период за  нормална седмична почивка картата на водача не следва да се помещава в дигиталния тахограф.  Картата на водача следва да бъде поставена в него едва след реалното изтичане на периода за нормална седмична почивка.

След като картата е поставена трябва последователно да се въведат следните три периода :

1) Период „друга работа“ ( най-малко 30 мин. ), който да е съобразен с времето, необходимо на водача да достигне до най-близкия град или селище, където би могъл да е прекарал нормалната си седмична почивка.

2) Период „нормална седмична почивка „ ( най-малко 45 часа. ) , през който водачът реално е почивал.

3) Втори период „друга работа“ ( най-малко 30 мин.), който е необходим на водача, за да достигне обратно от града или селището, където би могъл да прекара своята нормална седмична почивка до превозното си средство.

ПРИМЕР ЗА ПРАВИЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ПЕРИОДИТЕ :

 

 

 С УВАЖЕНИЕ, 

ЕКИПЪТ НА СМП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 виж още →

Нови технически средства за контрол на тол такси в Латвия

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Латвия

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Автомобилна администрация на Република Латвия относно въвеждането на нови технически средства за автоматизиран контрол на заплащането на тол или винетни такси в Латвия. Новото оборудване автоматично ще регистрира незаплатилите винетни такси, без да се налага спиране на превозното средство.

Съгласно латвийското законодателство винетната такса е задължителна пътна такса за ползване на определени участъци от главните и регионални държавни пътища на Република Латвия (с изключение на пресичането им, включително на кръстовища с кръгово движение) от товарни превозни средства с обща маса над 3 тона и от товарни превозни средства и състав от такива с обща маса над 3,5 тона, които са предназначени или се използват за автомобилен превоз на товари.

Карта на пътищата, за чието ползване се изисква заплащане на винетна такса, както и на някои пунктове за продажба можете да намерите на  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1I4wGXkRRo465HHNibVbPQiwsEO8&ll=56.98522576913979%2C24.617764956250085&z=8

Повече информация можете да откриете на www.lvvignette.eu

0 виж още →

България и Румъния ще подготвят споразумение за изграждането на трети мост над река Дунав

България и Румъния ще подготвят междуправителствено споразумение за изграждането на трети мост над река Дунав между Свищов и Зимнич. За това се договориха днес на среща в София министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на транспорта на Румъния Александру-Ръзван Кук. Те се разбраха до края на месец юли проектът на споразумение да е готов и след приемането му от правителствата на двете държави да бъде предложен за ратифициране от националните парламенти.

„Строителството на трети мост на Дунав е целесъобразно и значимо не само за двете държави, а и за целия Европейски съюз, тъй като подобно съоръжение е част от европейската транспортна инфраструктура“, заяви министър Росен Желязков.

Двамата министри обсъдиха възможността за изграждането на трети мост между Свищов и Зимнич чрез европейска процедура за избор на частен инвеститор по Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия. Те изразиха мнение, че 3 години е реалистичен срок за изграждането на моста.

Транспортните министри заявиха, че по значими проекти и теми двете държави трябва да бъдат обединени в действията си, отстоявайки националните интереси пред партньорите от Европейския съюз, както бе направено по пакета Мобилност.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/bulgariya-i-rumuniya-shte-podgotvyat-sporazumenie-za-izgrazhdaneto-na-treti-most-nad-reka-dunav

0 виж още →

Република Полша – летни ограничения за тежкотоварни автомобили, в сила от 21 юни 2019 г.

По линия на международния обмен, в администрацията на Съюза на международните превозвачи постъпи информация, според която полското Министерство на инфраструктурата е издало Наредба на 19 юни 2019 г., подписана от министъра на инфраструктурата, за изменение на наредбата за периодичните ограничения и забрани за движение на някои видове превозни средства по пътищата в Полша.

Забраната за движение се прилага за превозни средства с максимално тегло над 12 тона на територията на цялата страна (с изключение на автобусите) и ще важи от 21 юни 2019 г. до последната неделя преди започване на учебната година (1 септември 2019 г.), в следните дни и часове:

– в петък от 18:00 до 22:00 ч.
– в събота от 08:00 до 14:00 ч.
– в неделя от 08:00 до 22:00 ч.,
а също и на:
∙ 20 юни 2019 г. от 08:00 до 22:00 часа,
∙ 14 август 2019 г. от 18:00 до 22:00 часа,
∙ 15 август 2019 г. от 08:00 до 22:00 часа.

Изключения от забраните:

1. Превозни средства, връщащи се от чужбина с цел да завършат превоза или пътуващи до получателя на товара с регистрирано седалище в Полша.
2. Превозни средства, които са влезли на територията на Полша преди датата или часа на забраната, могат да пътуват до 50 км от граничния пункт, както и превозни средства, намиращи се в граничната зона, които чакат да напуснат територията на Полша.
3. Превозни средства, участващи в комбинирани превози.
4. Превозни средства, превозващи лесноразваляеми стоки или хранителни продукти, които представляват значителна част от общия товар или заемат значителна част от обема на товарното помещение.
5. Превозни средства, използвани за превоз на лекарства и медицински консумативи.
6. Превозни средства, използвани за превоз на живи животни.

Снимка на Съюз на международните превозвачи / Union of International Haulers.

0 виж още →