Skip to Content

Blog

Новите правила за командироване в Нидерландия.

Важно!
Колеги, както знаете, новите правила за командироване в Нидерландия влизат в сила от 01.03.2020г.
В тях е предвидена възможност като лице за контакт при командироване в транспортния сектор, да бъде посочен самият командирован, но за съжаление тази възможност не е въведена софтуерно в платформата на уебсайта за командироване към днешна дата. Свързахме се с отговорните органи и те ни уведомиха, че работят по разрешаването на проблема. Според тях до четвъртък ( 27.02.2020г.) тази възможност трябва да бъде инкорпорирана в платформата и да бъде работеща. Още първия ден след отстраняването й, ние от СМП ще предоставим инструкции за начина на оповестяване на командировани служители в Нидерландия.

0 виж още →

Писмо от министрите по транспорт на 9 държави членки до заместник-председателя на Европейската комисия във връзка с Мобилен Пакет 1

Колеги, представяме ви официалното писмо на 9 от министрите по транспорт на държави членки на ЕС до заместник-председателя на Европейската комисия – Франс Тимерманс във връзка с Мобилен Пакет 1 :  Писмо на министрите по транспорта в оригинал < Кликнете тук

 

Брюксел, 13-ти Февруари 2020г.

 

Г-н Франс Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия

 

Ние – министрите по транспорта на България, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша и Румъния, които сме се подписали, бихме искали да се възползваме от възможността да Ви поздравим за назначаването Ви за заместник-председател, отговорен за Европейската зелена сделка на Европейската комисия

 

Заседанието за Европейската зелена сделка на 11-ти Декември 2019г. , беше изрично насочено към обсъждането на транспорта като сектор, чийто емисии постоянно нарастват в резултат на икономическото развитие и нарастващите нужди от мобилност на бизнеса и гражданите.

В тази връзка се предложи набор от мерки, които да гарантират приноса на транспорта към климатично неутралната икономика до 2050г., част от които са тласък към мултимодален транспорт и оптимизирано използване на всички транспортни превозни средства и кораби.

При създадената ситуация, ние приветстваме намерението на Европейската комисия да изготви оценка на въздействието по отношение на някои елементи от постигнатото споразумение по отношение на Мобилен пакет 1 ( Споразумението). В своето становище от 20-ти Декември 2019г, Комисията правдоподобно отбеляза, че „задължителното завръщане на превозното средство до държавата-членка по установяване на всеки 8 седмици и забраните, наложени върху операциите по комбиниран транспорт не са в съответствие с целите на Европейската зелена сделка“. Това становище съответства напълно на позициите, застъпени от нашите държави по време на законодателния процес. През този процес, ние постоянно призовавахме за изготвяне оценка на въздействието от тези разпоредби на Европейско ниво, тъй като вярвахме, че те могат да повлияят негативно както на околната среда, така и на единния пазар.

 

В частност, задължението за завръщане на превозното средство до държавата по установяване, внедрено в Споразумението по инициатива на Европейския парламент, противоречи на целите на климатичната политика на ЕС и на целите на Парижкото споразумение и ще доведе до неоправдани празни курсове и въглеродни емисии от сектора на пътния транспорт. Друг важен аспект е, че тази разпоредба ограничава географската област на операциите за пътнотранспортни предприятия до зоната на държавата членка по установяване, като по този начин подкопава единния пазар като ограничава непропорционално достъпа на тези предприятия заради географското им положение и на практика изключва островните държави членки от оборота.

 

Национални проучвания показват, че завръщането на превозното средство ще доведе до допълнителни празни курсове, както и на увеличаване на вредните емисии от пътния сектор на годишна база. Тези анализи са, въпреки това, фрагментирани, и се отнасят най-вече до национално ниво и не измерват действителното въздействие, което ще имат разпоредбите на цялостно – европейско ниво. Затова, действията, следващи инициативата на Комисията, които ще измерят въздействието на новите разпоредби на европейско ниво  са наистина необходими.

 

Освен това, ние сме на мнение, че подобна оценка на въздействието трябва да се фокусира не само върху тези два елемента, които са посочени в становището на Комисията от 19-ти Декември 2019г., но също така трябва да обхване и други елементи на Споразумението, които се оказаха спорни по време на законодателния процес, и които биха могли също да доведат до увеличение на вредните емисии от транспортния сектор. Тези разпоредби включват: забраните за каботаж или ограниченията по отношение на многократното товарене/разтоварване.

Никоя от тези разпоредби не е била по отношение на въздействието й върху пътнотранспортния сектор, климата и околната среда. Европейският съюз не може да рискува да приеме мерки, които могат да доведа до повече негативни, отколкото позитивни резултати върху Европейския транспортен сектор.

 

С оглед на предстоящото гласуване на Споразумението от Съвета и Европейския парламент, бихме искали да Ви помолим да предприемете конкретни действия в качеството Ви на заместник-председател на Европейската комисия, отговорна за изпълнението по Европейската зелена сделка, за да избегнете въвеждането на разпоредби в Мобилен пакет 1, които ще са не само противоречи на климатичната политика на ЕС, но и също така ще подкопаят равнопоставеното право за участие на Държавите членки в единния пазар и ще нанесат значителни щети на европейския транспортен сектор.

 

Подписи :

 

Rossen Jeliazkov

Minister of Transport, Information Technology and Communications of the Republic of Bulgaria

Taavi Aas

Minister of Economic Affairs and Infrastructure, Estonia

Tālis Linkaits

Minister for Transport and Communications of the Republic of Latvia

Ian Borg

Minister for Transport, Infrastructure and Capital Projects, Malta

Lucian Nicolae Bode

Minister of Transport, Infrastructure and Communications, Romania

Yiannis Karousos

Minister of Transport, Communications and Works, Cyprus

László Mosóczi

Minister of State for Transport, Hungary

Jaroslav Narkevič

Minister of Transport and Communications, Lithuania

Andrzej Adamczyk

Minister of Infrastructure of the Republic of Poland

0 виж още →

Възможност за деклариране на пътни такси (ТОЛ) за България чрез GPS устройство – WAYSGPS

WAYSGPS <- Кликнете тук.

0 виж още →

Възможност за деклариране на пътни такси (ТОЛ) за България чрез GPS устройство – FROTCOM

пътни такси в България- Frotcom BG TOLL – листовка

0 виж още →

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА TOLL PASS – ТОЛ ТАКСУВАНЕ И БОРДОВИ УСТРОЙСТВА

SMP_Tollpass_service

0 виж още →

ВАЖНО!НОВИ ПРАВИЛА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ В НИДЕРЛАНДИЯ!

Колеги, поради промяна в законодателството на Нидерландия, всички фирми, извършващи международен превоз на стоки на територията на страната са длъжни да оповестят командироването на всеки свой водач, който ще изпълни поне една операция по товарене или разтоварване в нея след 01.03.2020г.. При транзитно преминаване фирмата е освободена от това задължение. Все пак за транспортните предприятия е предвидено облекчение и от общия ред – командироването на водачи да се случва с едногодишно оповестяване, за разлика от другите браншове, където е задължително то да бъде оповестявано при всяка отделна командировка.
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, свързани с командироване в Нидерландия:
1. Задължение за обезпечаване на командирования служител с всички необходими за доказване на командироването документи – трудов договор, ведомости, работен график и А1 формуляр.
2. Задължение за посочване на лице за контакт в Нидерландия, което да съдейства на съответните органи. Това лице може да бъде и командированият служител.
3. Задължение за предоставяне на всичката относима към командироването информация при запитване от съответните власти .
4. Задължение за оповестяване – от 01.03.2020 г. , което трябва да се осъществи на следния електронен адрес: https://meldloket.postedworkers.nl/, който за съжаление към днешна дата е нефункциониращ. Ще изготвим подробни инструкции до всички членове, които ще бъдат публикувани на сайта в секция “Новини за членове”. 
В тази връзка екипът на СМП се свърза с Министерството на социалната ангажираност и заетостта на Нидерландия, за да докладва проблема и получи уверение, че проблемът е временен и е следствие на недостатъчен технически ресурс и че сайтът ще бъде напълно функциониращ след 10.02.2020 г.
0 виж още →

Презентация на АПКО – среща на бранша

Среща с екипа на АПКО  се проведе в София на 17.01.2020 г. /петък/ от 10.30 часа в Гранд Хотел София, зала „Сердика“.

 

АПКО представиха пълен отчет за работата си.

 

На срещата също така беше представена актуална информация за развитието по „Мобилен пакет 1“.

 

Бяха обсъдени и възможни варианти за продължаване на съвместното ни сътрудничество.

 

Презентация на АПКО в София: 

БГ-UIH – APCO Strategy session Jan 2020

0 виж още →

Товари за/от трети страни ще се извършват без разрешителни в Сърбия.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Сърбия

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява българските превозвачи, че съгласно протокол от заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт от 3 декември 2019 г., гр. Белград, за период от една (1) година, считано от 1 юли 2020 г. ще бъде реализиран пилотен проект, който предвижда превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни.

До 1 юли 2020 г. превозите за/от трети страни се извършват с еднократни разрешителни или многостранни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

0 виж още →

Развитие по темата за системата за таксуване ТОЛ

 

След продължили повече от два часа дебати между министър-председателя Бойко Борисов, регионалния министър Петя Аврамова, финансовия министър Владислав Горанов и транспортния сектор бяха приети предложения за  обхват и тарифи на тол системата, касаещи товарните автомобили.

 

  1. Обхват

 

Отпадат второкласните пътища от обхвата на тол системата.  Ще бъдат таксувани само автомагистралите и пътищата от първи клас.

 

2. Тарифи

 

Договорените тарифи са както следва:

 

 

Пътни превозни средства

Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас
 

Товарен автомобил

над 3,5 т. – до 12 т.

ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04
ЕВРО V 0,03 0,04
ЕВРО III и IV 0,04 0,05
ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07
       
 

Товарен автомобил

над 12 т. с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05
ЕВРО V 0,07 0,07
ЕВРО III и IV 0,08 0,08
ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10
       
 

Товарен автомобил

над 12 т. с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10
ЕВРО V 0,12 0,11
ЕВРО III и IV 0,16 0,15
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19
       

 

Ще бъдат проведени тестове в продължение на три месеца, считано от месец март до месец  юни 2020 г.

 

След изтичането на тримесечния срок на тестването ще бъде проведена допълнителна среща с министър –председателя, на която ще бъдат отчетени резултатите.

 

 

На този етап няма да бъдат осъществени протестните действия, планирани за 13 януари 2020 г.

 

Тежкотоварните автомобили и автобуси следва да бъдат оборудвани с бордови устройства или чрез GPS –oператори в срок до 29 февруари 2020 г. , за да може да стартира търговската експлоатация на системата от 1 март 2020 г.

 

0 виж още →

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЦЕНИТЕ И ОБХВАТА НА ТОЛ СИСТЕМАТА!!! 13.01.2020

Национален протест на превозвачите срещу несправедливите обхват и тарифи на тол системата!

13 януари 2020 г. (понеделник)

Призоваваме всички превозвачи да преустановят превозите на стоки и да ни подкрепят!

0 виж още →