Ръководството на СМП Съюз на международните превозвачи / Union of International Haulers постигна поредния си успех в действията и целите си да помага и подпомага българските превозвачи. След множество проведени срещи с отговорните институции, предложения и идеи от страна на Съюза на международните превозвачи е на път да бъде променена НАРЕДБАТА за служебните командировки и специализации в чужбина и по-специално Приложение 3, което регламентира парите за пътни, дневни, квартирни и други разходи.
СМП от години алармира, че НАРЕДБАТА действа от 2007 година (с различни изменения) и не отговаря на бързо променящата се икономическа обстановка. В момента водачите на транспортни средства получават по 27 евро, като целта на ръководството на Съюза на международните превозвачи е те да бъдат увеличени.
На поредната среща между представители на Министерството на труда и социалната политика в лицето на заместник-министъра Иван Кръстев и представители на СМП страните се договориха проблемът да бъде решен възможно най-скоро.