Унгарската тол система е въвела правило чуждестранните превозвачи задължително да предоставят допълнителни данни, както и да прилагат документите на превозното средство относно класификацията по емисионен стандарт и тол системата HU-GO. Ако превозвачите не предоставят изискваната информация до края на Юни, техните превозни средства ще бъдат отчитани като превозни средства с най-нисък евро стандарт и ще трябва да заплатят най-високата тол такса.
На следния линк ще откриете подробни инструкции на английски език, които показват как да въведете всички необходими документи, за да докажете емисионния клас на вашите превозни средства за унгарската тол системата HU – GO : https://www.hu-go.hu/…/Modification%20of%20vehicle%20data…
На този линк ще откриете подробните инструкции, преведени на български език : Modification of vehicle data in the system HU-GO (1)