В Нидерландия започват да контролират прилагането на новото законодателство за командироването.

Чуждестранни и самоназначени водачи, извършващи транспорт до или от Нидерландия или каботаж на нейната територия ( освен транзит) се считат за командировани служители според местното законодателство. Условията за назначаване на командировани служители според WagwEU, изискват компаниите, които са установени извън Нидерландия да оповестяват всяко командироване.

 

Оповестяване на командироване чрез уебсайт

Министерството на социалните грижи и заетостта създаде специален уебсайт : www.postedworkers.nl, чрез който трябва да се извърши регистрация и оповестяване. Уебсайтът е достъпен на английски и немски език.

За служители на транспортни компании е възможно да се оповести командироване за една година. Въпреки това, в случаите на самоназначаване в транспорта, има допълни изисквания за годишното оповестяване за работа в Нидерландия.

Това са :

-Работата в сектор, който подлежи на оповестяване.

– Установяване в радиус от 100 км до границата на Нидерландия

– В предходната календарна година да са били извършени поне 3 операции по международен превоз в Нидерландия, или да се предостави валидна декларация от предходната година ,

–  Регистрация в търговски регистър или сходен регистър на съседна държава.

Когато се попълва декларацията, е необходимо да се предоставят данни на лицето за контакт. По принцип лицето за контакт трябва да има постоянен адрес в Нидерландия, но това изискване отпадна през Март. Впоследствие, лицето за контакт може да бъде или водач на превозно средство, или например транспортен мениджър. Едно лице за контакт може да отговаря за няколко водачи.