В периода 26.08-04.09.2017 г. в Република Турция са национални празници. В тази връзка всички превозвачи ползващи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще трябва да предвидят този период и да заявят за активация в турската информационна система разрешителните, които ще са им необходими през този период в срок до 12:00 часа на 25.08.2017 г.