Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев, адвокат Мадлен Кавръкова и представители на Националното сдружение на българските превозвачи проведоха среща с  министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, на която бяха обсъдени основни въпроси, свързани с предвидените изменения в правната рамка на ЕС, свързани с командироването на работници в останалите страни членки.

Припомняме,  че 31 май 2017 година бе публикуван транспортния пакет, включващ промените в законодателството на правото на ЕС, който предизвика множество дискусии относно действителните цели на тези промени.

Европейската комисия приема законодателно решение, според което шофьор, извършващ международен превоз, който за период от един месец е престоял повече от три дни на територията на дадена държава членка, трябва да получава заплащане според законодателството на тази държава членка. Приетото решение е абсурдно от юридическа гледна точка и е лишено от всякаква житейска логика.

Водени от идеята за защита правата и законните интереси на транспортния сектор, поставихме въпросите както пред Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, така и пред Министерство на труда и социалната политика.

Нашето  несъгласие с  разбирането, че трябва да осигуряваме работниците си съгласно законодателства на държави, на които не сме граждани, беше споделено пред министър Петков, който от своя страна се ангажира с проблема и в най-кратки срокове ще бъде насрочена среща между министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.

Ще бъдат проведени консултации и срещи с постоянните представители на съответните министерства в Европейския парламент.

Съюзът на международните превозвачи полага максимални усилия, за да бъдат защитени правата и законните интереси на българските превозвачи.