Skip to Content

Blog

ВАЖНО!!! Актуализация в начина на ковид-тестване между Великобритания и ЕС!

Промяна в изискванията за тестване за Ковид, в сила от 22 февруари

от 11:00 часа великобританско време понеделник – 22-ри февруари – изискванията за ковид тестване на шофьори пътуващи от Европа до Великобритания през Франция се променят. Изискването за тестване все още остава, но има две важни промени, които трябва да се отбележат:
– Водачи, на завръщащо се пътуване от ЕС, които са прекарали по-малко от 48 часа във Великобритания няма да са длъжни да предоставят доказателство за негативен ковид тест, за да прекосят границата.

Нови изисквания към камионите над 12 тона, които влизат в Лондон (в сила от 1 март). Целта е да се намалят инцидентите, причинени от такива камиони.

Стандартът за директно виждане (DVS) и разрешение за сигурност на тежкотоварни превозни средства ще бъдат изисквани от всички превозвачи с максимално допустима маса над 12 тона. Те ще трябва да получат разрешение, за да транспортират стоки в Голям Лондон, в противен случай ще получат глоба. Новите правила влизат в сила от 1-ви Март, затова всички, които изпълняват курсове в тази област трябва да се регистрират преди тази дата!
Линк към уебсайтът на английското правителство за повече информация във връзка с набавянето на разрешения и изискванията за стандартът за видимост :
ЛИНК КЪМ УЕБСАЙТ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВИДИМОСТ

0 виж още →

Информация относно митническите процедури, свързани с излизането на Великобритания от Европейския съюз

По информация на Агениця “Митници” и във връзка с отегглянето на Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия от ЕС и европейската общност за атомна енергия и присъединяването им към Конвенцията за общ транзитен режим, ви уведомяваме, че в случай на декларации за режим транзит с “Получаващо митническо учреждение” в Обединено кралство или друга държава с общ транзитен режим, декларирането на “Митническо учреждение на транзит” е задължително.
❗ Обръщаме ви внимание, че стоките няма да бъдат вдигани за режим транзит в отправно митническо учреждение, ако не са декларирани съответните “Митнически учреждения за транзит” в декларацията.
Същото се отнася и за транзитни операции, преминаващи през територията на Обединеното Кралство, както и на всяка друга държава с общ транзитен режим.
Допълнителна информация може да намерите в страницата на Агенция “Митници”, в секция “Брекзит”, са публикувани практически примери на английски език с работен превод на български език, за прилгане на режим съюзен транзит/общ транзит режим и процедура ТИТ, с включени Обединеото Кралство и Северна Ирландия.
Писмо от Агенция митници

0 виж още →

ВАЖНО!!! Оценка на въздействието относно новите разпоредби за завръщане на превозното средство

Оценката на въздействието относно новите разпоредби в “Мобилен пакет” за завръщане на превозното средство на всеки 8 седмици е приключила.
Според резултата от нея задължителното завръщане на тежкотоварните превозни средства на всеки 8 седмици ще доведе до множество негативни последици, най-вече върху околната среда и трафикът по границите, като същевременно прилагането на тези рапоредби няма да бъде компенсирано от никакви допълнителни ползи за търговията или за количеството на превозваните товари.
Благодарим на всички превозвачи, които взеха участие в проучването и допринесоха за този резултат!
Линк към официалната страница на ЕК с публикувани резултати от оценката на въздействието : ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2 виж още →

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ И КОВИД ТЕСТОВЕ ЗА ВОДАЧИ ПО ДЪРЖАВИ

  1. ГЕРМАНИЯ – КОВИД ТЕСТОВЕ ОТ АВСТРИЯ И ЧЕХИЯ!

След обявения стриктен граничен контрол на Германия с Австрия и Чешката република, бе открит Център за Ковид-тестване за шофьори и ключови работници близо до чешкия град Pomezi nad Ohri.

Според немските правила границата ще могат да преминават само доктори, мед. работници и болногледачи между Чехия и Бавария.

Шофьорите на тежкотоварни превозни средства също ще могат да преминават границата, но ще трябва да представят негативен Ковид тест на не повече от 48 часа. Като допълнение всеки, който влиза в Германия от Чешката република ще трябва да се регистрира преди това онлайн.

Линк към уебсайт за регистрация : https://www.einreiseanmeldung.de/#/ .

 

Линк към уебсайт с всички пунктове за Ковид тестване в Чешка република : https://testovani.uzis.cz/antigen .

 

2..УНГАРИЯ – Система BIREG за регистрация на превози

BIREG Унгария – неофициален превод от ИА АА.

Електронна система за предварителна регистрация на разрешителни: BIREG
Унгария създаде електронна система (BIREG), за да осигури проследимост и контрол на правомерното използване на двустранни и многостранни разрешителни, необходими за международен автомобилен превоз на товари, чието използване е задължително.
Задължителното прилагане на системата BIREG обхваща:
• международни автомобилни превози за собствена сметка с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние над 3,5 тона, които се извършват с двустранно разрешително или ЕКМТ/СЕМТ разрешително и
• превози за чужда сметка или срещу възнаграждение с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние над 3,5 тона, които се извършват с двустранно разрешително или ЕКМТ/СЕМТ разрешително, и
• каботажни превози, които се извършват с двустранно разрешително и при притежаване на лиценз на Общността в Унгария,
включително пътувания без товар във връзка с гореизброените превози.
Информация относно използването на системата BIREG:
Регистрация на търговското дружество:
Търговското дружество трябва да се регистрира в системата BIREG, за да може да я използва (наричано по-нататък „регистрация на търговското дружество“). Регистрацията на търговското дружество включва име на дружеството, седалище и адрес на управление и данни за контакт, номер на лиценз на Общността или разрешително за международен превоз на товари и идентификационен номер на дружеството. Регистрацията на търговското дружество е абсолютно необходима за регистриране на превози в системата BIREG.
Администраторите на потребителите могат предварително да въведат основните данни за товарните автомобили и ремаркета, които използват за товарни превози.
Регистрация на превоза:
Администраторът на търговското дружество-потребител всеки път регистрира превоза (наричано по-нататък „регистрация на превоза“)
• в случай на превоз до или през Унгария, преди влизане на територията на Унгария, или
• в случай на превоз, започващ от Унгария, преди началото на товаренето на територията на Унгария.
При регистрацията на превоза се предоставят данните за превоза (място на товарене и разтоварване, регистрационен номер на превозното средство и неговата екологична категория) и въз основа на тази информация системата BIREG определя дали за превоза се изисква разрешително в Унгария. На разрешителен режим в системата BIREG подлежат превозите, за които се изисква двустранно разрешително (разрешително издадено по силата на двустранна спогодба), ЕКМТ/СЕМТ разрешително или разрешително за каботаж (включително за каботажни превози извършвани с лиценз на Общността), като в тези случаи видът и серийният номер на разрешителното, което ще се използва, както и снимка на разрешителното се въвеждат в системата BIREG.
При успешно запазена регистрация на превоза системата генерира BIREG ID (идентификационен код), който се изпраща също и на имейл адреса за контакт.
Следните дейности следва да бъдат регистрирани:
За всяка регистрация на превоз, когато за превоза се изисква разрешително, трябва да се въведат данни за определени дейности. Въвеждането на данни за дейностите е задължително и в случай на каботажен превоз, когато е необходимо да се въведат данни за дейностите във връзка с превоза до Унгария преди каботажния превоз и международния товарен превоз за напускане на Унгария.
Видовете дейности са следните:
• влизане на територията на Унгария,
• разтоварване на територията на Унгария,
• товарене на територията на Унгария,
• напускане на територията на Унгария.
Посочва се регистрационният номер на превозното средство, след което се избира подходящата регистрация на превоза, а след това се предоставя необходимата информация за мястото и пробегът по отношение на посочените по-горе дейности. Въвеждането на данни за тези дейности е същото като настоящото задължение за попълване на разрешително или бордови дневник към ЕКМТ/СЕМТ разрешително.
Местата за товарене и разтоварване в Унгария понастоящем трябва да установят в разрешителното, че е имало товарене или разтоварване.
Системата BIREG е достъпна на уебсайт: https://bireg.gov.hu/bireg
За използването на системата е необходим компютър и/или мобилно устройство (смартфон, таблет), свързано към Интернет. Поддържаните браузъри са Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari.

 

 

3.Великобритания –  Ковид тест на водачи!
Водачите на тежкотоварни превозни средства, напускащи Великобритания към Франция могат да преминат Канала, само когато предоставят негативен КОВИД тест, който е бил направен в рамките на 72-часа преди тяхното напускане. Но какво се случва, ако водачът се окаже с положителен тест?
Водачи, установени в ЕС могат да получат безплатен КОВИД тест на значителен брой обозначени „Пунктове за консултации на превозвачите“ ( линк към тяхното местоположение и работно време – https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations )
Водачите трябва да се тестват в един от тези пунктове преди да стигнат до Кент, за да избегнат забавяния. На тези пунктове ще открият ръководства на английски, полски и румънски език, както и персонал, който ще им помогне на други езици да разберат инструкциите.
Какво представлява тестът?
Бърз тест или антигенен тест ще бъде използван на тези пунктове, като и двата теста дават резултат до 40 минути. Водачите трябва да се тестват в кабината на превозното средство, използвайки тампон за да вземат секрет от носа или устата си.
След това тампонът трябва да се постави в тубичка, пълна с разтвор и най-накрая водачът трябва да постави част от получения разтвор върху устройството за проверка на заразността.
След няколко минути първата черта трябва да покажи, че тестът е задействан. Ако се появи втора чета през следващите 25 минути, това означава, че водачът е с позитивен резултат и е носител на вируса.
Водачи, които са дали позитивен резултат нямат право да пресекат границата, преди да се самоизолират за 10 дни.
Кой трябва да се самоизолира? Какво се случва, ако при двойно управление един водач се окаже с позитивен тест, а другият с негативен?
Всички водачи с позитивен резултат ще трябва да се самоизолират. Ако те нямат достъп до място за пребиваване във Великобритания, те ще бъдат напътствани до сигурни бази за самоизолация с паркинг до тях, които са разположени из цялата страна.
Ако превозът се осъществява при двойно управление и единият водач се окаже с позитивен тест, то и другият водач ще трябва да бъде самоизолиран.
Всичко, което знаем за хотелите и правилата за самоизолация
Има 4 хотела за самоизолация на водачи из Великобритания, всички от тях са близо до важни пътища и разполагат с адекватни паркоместа за тежкотоварни превозни средства. Водачите трябва да шофират сами до хотела, на тях ще им бъде даден специален адрес, заедно с пощенски код, който могат да използват в сателитна навигационна система.
Според източници има 2 хотела за водачи в Кент – единият е в околностите на Севъноакс (Sevenoaks) , а другият е в Медуей ( Medway) – и двата са на около час път от паркингът за камиони в летище Манстън(Manston).
Настаняването, кетърингът и интернет достъпът там ще бъдат предоставени безплатно.
По време на техния престой ще им бъдат извършвани редовни проверки на здравето от медицински лица на място . За тези, които имат нужда от медицинска помощ – тя ще им бъде осигурена.
Кога и как могат водачите да напуснат изолацията?
След приключване на тяхната 10-дневна самоизолация, водачите ще могат да напуснат мястото на престой, ако не проявяват симптоми. Ще им бъдат издадени необходимите документи, за да ги представят на граничните власти при поискване.

 

4. Нидерландия изисква негативен КОВИД-тест на всички водачи, пристигащи от Великобритания и въвежда нощен час на своята територия от 21:00 до 04:30 часа.

Всички лица, в сферата на транспорта и логистиката са изключение, но ще трябва да носят в себе си 2 попълнени формуляра.

Първият формуляр трябва да съдържа становището на работодателя.
Вторият формуляр е лична декларация, която трябва да се попълни от служителя.
И двата формуляра могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Датското правителство. Формулярите няма нужда да бъдат принтирани – достатъчно е да бъдат показани дигитално чрез смартфон на контролните органи.
Становище на работодателя
В него работодателят трябва да въведе името на служителя, позицията в дружеството и рожденната дата. Ако служителят работи през различни периоди, датските власти съветват работодателя да отбележе кутията ” Не мога да уточна конкретно време на работа за този служител”.
Работодателите трябва да въведат тези данни поотделно за всеки служител. Нидерландските транспортни власти мислят, че това задължение е тежест за индустрията и съветват законодателя да го отмени.
Лична декларация
Този формуляр трябва да бъде попълнен от служителя, и също така няма нужда да бъде принтиран.
Формулярите могат да бъдат изтеглени от линка : https://www.rijksoverheid.nl/…/avondk…/formulieren-avondklok
0 виж още →

ВАЖНО!!! Приети допълнения в ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ,СВЪРЗАНИ С НЕФТ

След продължителни усилия и множество препоръки към законодателите от страна на Съюз на международните превозвачи е приет на първо четене в Народното събрание Законопроект на Закон за допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Приетият на първо четене законопроект предвижда облекчен режим за регистрация на обекти за зареждане с горива на собствена техника на транспортните и строителни фирми.
С приетите на първо четене промени в Закона се премахва съществуващата административна тежест, която реално затрудняваше работата на бранша.
Нормативните промени са съгласувани с нуждите на всички засегнати сектори от икономиката.
Тези промени касаят над 1000 български фирми, които основно се занимават с транспортна дейност. До момента те нямаха възможност да регистрират своите вътрешни обекти, където да зареждат транспортните си средства.
След приемането на това изменение на второ четене, всички транспортни и сторителни фирми ще могат да се възползват от улеснен режим за регистрация, без излишна административна тежест.

Предложението за промяна на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и мотивите към него може да прочетете тук >>> https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-120.pdf

0 виж още →

Великобритания публикува “Справочник за Превозвачи” относно новите правила, които влизат в сила.

✅Ръководството е за превозвачи и водачи на товарни автомобили, превозващи стоки между Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) и Европейския съюз (ЕС). То указва какво ще трябва да правите от 1 януари 2021 година.
Обяснява:
✔️какви документи ще са ви необходими
✔️как да следвате новите правила по отношение на трафика към пристанищата
✔️новите процедури при граничен контрол
Ще има отделно ръководство за превоза на стоки между Великобритания и Северна Ирландия.

ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ПОДРОБНО СЪС СПРАВОЧНИКА, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ СЛЕДНИЯ ЛИНК : СПРАВОЧНИК

0 виж още →

Ключови промени в автомобилния сектор през 2021г.

За съжаление, всяка нова година води до нови правила и регламенти в сферата на транспорта. 2021г. също ни посреща с множество предстоящи нововъведения.
Ще се опитаме да обобщим някои ключови промени, които вече се прилагат или предстои да влезнат в сила по-късно през тази година:
Увеличение на минималната заплата
Франция
На 1-ви януари 2021г., минималното почасово заплащане във Франция ще се увеличи с 1% до 10.25 евро/час. Брутната месечна заплата по този начин достига малко над 1554 евро.
Нидерландия
Според нидерландското законодателство, колективните договори в транспортния и логистичния бранш ще се прилагат само за юридически лица, регистрирани в Нидерландия. Чуждестранните превозвачи трябва да заплащат всеобщата минимална заплата на командированите си водачи. Минималната заплата от началото на 2021г. е 1648 евро на месец или 388 евро на седмица и 78 евро на ден.
Германия
Водачите, които изпълняват транспортна дейност в Германия ( Каботаж, операции по кръстосан превоз с разтоварване или товарене в Германия) могат да очакват увеличение на разходите през 2021г поради увеличение на минималната заплата.
От 1-ви януари 2021г. минималната заплата в Германия се увеличава на 9.50 евро на час. От юли 2021г. тя ще бъде 9.60 евро на час. От януари 2022г. ще бъде 9.82 евро на час, а от юли 2022г. ще достигне 10.45 евро на час.
РАЗПОРЕДБИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ АВТОМОБИЛНИЯ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Дания
Както вече ви съобщихме, Дания въведе нова минимална заплата за всички шофьори в държавата от 1-ви януари 2021г. За да следи спазването на тази разпоредба, правителството на Дания изисква транспортните фирми да регистрират своята дейност на тяхна територия.
Всички превозвачи – датски и чуждестранни, скоро ще трябва да заплащат на своите шофьори минималната заплата от 22.15 евро на час.
За да спазят разпоредбата чуждестранните компании, които искат да работят в държавата ще трябва да оповестят в специална онлайн система за всяка транспортна услуга предварително.
Онлайн системата вече работи и можете да получите достъп до нея чрез следния линк : https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark

Възможно е да регистрирате транспортни дейности до 7 дни преди тяхното осъществяване или най-късно до деня на самия транспорт. След като сте регистрирали транспортна дейност, ще бъде автоматично създаден PDF файл. Този документ трябва да бъде достъп на борда на превозното средство, и той да бъде представен на полицията или на автомобилната администрация.
Спазването на новите правила ще бъде обект на пътни проверки, така че съхраняването на документите на борда на превозното средство е от жизненоважно значение.
Според изявление на полицията, няма да бъдат налагани санкции през първите 3 месеца на 2021г. Но въпреки това е редно превозвачите да започнат да използват системата, за да натрупат опит с нейното ползване до датата на затягане на контрола.
Тези, които не оповестят своите командирования впоследствие ще бъдат глобени около 1345 евро.

Нови разпоредби относно специалния транспорт в Германия

На 1-ви януари 2021г., изменения към Закона за пътния трафик (StVO) влезнаха в сила в Германия и с тях се промени режима на специалния транспорт ( тежък и извънгабаритен). Новите немски разпоредби имат негативно въздействие върху много чуждестранни превозвачи по отношение на постоянните разрешителни в цялата страна. Чуждестранни компании, които нямат клон в Германия вече няма да могат да получат общонационално постоянно разрешително.
Освен това, таксите за разрешителни също ще се увеличат значително през 2021г.
Изисквания стикери за „Сляпо петно“ във Франция.

От 1-ви януари 2021г., всички тежкотоварни превозни средства във Франция ( За пътнически и товарен транспорт) трябва да бъдат облепени със стикер, който да информиране останалите участници в движението, че превозното им средство има „Сляпо петно“. Ако превозно средство няма стикер, водачът може да бъде глобен между 136 и 750 евро.
Информационният стикер трябва да бъде залепен отстраните и отзад на превозното средство.
На следния линк можете да намерите файл с графика на стикера : https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-la-route/reglementation-de-la-visibilite
Той трябва да бъде с размери : 25см височина и 17 см ширина.

По-стриктни стандарти за емисии в Лондон от 1-ви март 2021г.

Настоящите стандарти за емисии залагат лимит само за количеството прахови частици, които превозното средство отделя, но новите по-стриктни стандарти ще залагат лимит и за азотните оксиди, които някои превозни средства отделят. След влизането в сила на новите разпоредби превозните средства ще трябва да отговарят на Евро 6 стандарт или да заплащат дневна такса за предвижване в Лондон – столицата и 32 общини.
От 1-ви март 2021г. всички превозни средства с допустима максимална маса над 3.5 тона, които са Евро 5 и Евро 4 ще трябва да заплащат дневна такса от 100 паунда.
Всички под Евро 4 ще трябва да заплащат дневна такса от 300 паунда.
Ако пътната такса не е заплатена на водача може да бъде наложена глоба от 1000 до 2000 паунда.

0 виж още →

Противоепидемични мерки по маршрутите за Западна Европа

Във връзка с приключването на коледните и новогодишните празници и времето за завръщане на водачите по различните локации в Западна Европа, ви информираме, че условията за преминаване и извършване на товарни дейности в страните по основните маршрути към Западна Европа са следните :
1. Сърбия – Не се изисква отрицателен PCR-тест за транзитно преминаващи и за граждани, които участват в международния превоз на пътници, стоки и товари.
2. Румъния – Не се изисква PCR-тест за транзитно преминаване през територията на Румъния в рамките на 24 часа.
3. Хърватия – Не се изисква отрицателен PCR-тест за лицата, които преминават транзитно през територията на Република Хърватия и напускат страната в рамките на 12 часа от влизането, за шофьори на тежкотоварни моторни превозни средства, вкл. осъществяващи транзитен превоз, за моряци, при хуманитарни случаи, както и за дипломатически служители.
4. Унгария – Не се изисква отрицателен PCR-тест за лица, които извършват трудова дейност, свързана с транспорт, удостоверена от работодател, както и за транзитно преминаващи.
5. Словения – Сред изключенията от изискването за представяне на негативен тест или поставяне под карантина са:
А) трансграничните работници;
Б) лица, ангажирани в сектора на международния транспорт, които докажат това със съответните сертификати;
В) лица, които транспортират стоки или пътници, които трябва да напуснат територията на Словения в рамките на 8 (осем) часа след пресичането на границата;
Г) лице, което пътува транзит през Словения и напусне страната не по-късно от 6 (шест) часа след пресичането на границата;
6. Италия -Сред предвидените изключения от задължението за поставяне под карантина и за представяне на антигенен или молекулярен (PCR) тест, при условие че не са налице симптоми на КОВИД, могат да се откроят следните хипотези:
– влизане в страната за период, който не надвишава 120 часа по доказани причини, свързани с работа, здраве или абсолютна спешност, при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина;
– транзит с лично превозно средство през италианска територия за период, който не надвишава 36 ч., при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина.
– екипаж на транспортни средства;
7.Франция – Влизане на територията на Франция от страни от европейското пространство /държавите – членки на ЕС, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, Ватикана/, както и от следните държави: Австралия, Южна Корея, Япония, Нова Зеландия, Руанда, Тайланд и Сингапур/ не е свързано с ограничения що се касае до мерките, свързани с неразпространението на болестта COVID-19.
8. Германия – изключения от задължителна карантина и PCR-тест :
– транзитиращи пътници, по най-краткия маршрут вход – изход:
– жители на пограничните зони на Германия, когато става въпрос за времеви период на престой в Германия или в нейна съседна държава до 24 часа;
– транзитиращи пътници с времеви период на престой в Германия до 72 часа, в т.ч.:
– лица, пристигащи в Германия, за да посетят своите роднини от първа или втора степен, съпрузи, партньори в живота или лица, за които има съвместно или споделено попечителство или права за достъп;
– транспортни работници, превозващи пътници или обслужващи транспортиране на стоки и товари по суша, вода и въздух;
9. Белгия – не се изисква PCR-тест, транспортните работници, които пътуват към своите превозни средства попадат в изключенията за пътуване, свързано с работа.
10. Испания – PCR-тест не се изисква от всички пътници, които преминават границите на Испания по суша.
Ситуацията към настоящия момент е динамична, предоставените данни са актуални към 04.01.2021г. и не са изключени последващи промени, за които ще опитаме да ви информираме своевременно.
Съветваме ви преди да предприемете всякакво пътуване да проверите информацията от достоверни източници или да се свържете с нас.

0 виж още →

ЗАБРАНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Колеги, напомняме кои са държавите, които имат забрани за тежкотоварни превозни средства във връзка с Коледните и Новогодишните празници.
24-ТИ ДЕКЕМВРИ ( ЧЕТВЪРТЪК, БЪДНИ ВЕЧЕР)
Хърватия – от 15:00 до 23:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Франция – от 22:00 до 24:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Люксембург – от 21:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Франция; от 23:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Германия. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Словакия –от 24:00 часа на 23.12.2020г до 22:00 часа на 24.12.2020г. . Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона. Словашката полиция е въвела изключение от тази забрана за всички камиони пътуващи по магистрали, 1-ви клас пътища и всички международни пътища, които влизат в страната от съседни страни, и имат за крайна дестинация на разтоварване Словакия.
Унгария – от 22:00 часа до 24:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
25-ТИ ДЕКЕМВРИ ( ПЕТЪК, КОЛЕДА)
Австрия – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 22:00 часа на 25.12.2020г. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 3.5 тона.
Хърватия – от 14:00 до 23:00 часа.
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа.
Франция – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 22:00 часа на 25.12.2020г.
Лихтенщайн – от 12:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 21:45 часа на 25.12.2020г. – по пътищата към Франция и Германия.
Германия – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 22:00 часа на 25.12.2020г. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона. Изключение от забраната е предвидено за областите : North Rhine-Westphalia, Saxony-Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern.
Полша – от 08:00 часа до 22:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 12 тона.
Словакия – от 24:00 часа на 24.12.2020г до 22:00 часа на 25.12.2020г.
Словения – от 08:00 до 21:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7,5 тона.
Швейцария – от 12:00 до 24:00 часаt. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 3,5 тона.
Унгария – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 12:00 часа на 25.12.2020г.
26-ТИ ДЕКЕМВРИ (СЪБОТА, ВТОРИЯТ ДЕН НА КОЛЕДА)
Австрия – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г.
Хърватия – от 14:00 часа до 23:00 часа.
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа.
Франция – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г.
Лихтенщайн – от 12:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 21:45 на 26.12.2020г
Германия – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г. С изключеие на областите North Rhine-Westphalia, Saxony-Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern.
Полша – от 08:00 до 22:00 часа.
Словакия – от 24:00 часа на 25.12.2020г до 22:00 часа на 26.12.2020г.
Словения – от 08:00 часа до 21:00 часа.
Швейцария – от 12:00 до 24:00 часа.
Унгария – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г.
31-ВИ ДЕКЕМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК)
Хърватия – от 15:00 до 23:00 часа.
Франция – от 22:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 21:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Франция. От 23:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Германия.
Унгария – от 22:00 до 24:00 часа
1-ВИ ЯНУАРИ (ПЕТЪК)
Австрия – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Хърватия – от 14:00 часа до 23:00 часа
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа.
Франция – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Лихтенщайн – от 12:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 21:45 часа на 1.01.2021г.
Германия – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Полша – от 08:00 до 22:00 часа.
Словакия – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Словения – от 08:00 до 21:00 часа.
Швейцария – от 12:00 до 24:00 часа.
Унгария – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г

0 виж още →

Парламентът на Дания одобри закон за минимално заплащане на чуждестранните шофьори.

Разпоредбите на този закон ще засегнат чуждестранните шофьори, които изпълняват операции по каботаж и отсечки от комбиниран транспорт на територията на Дания след 1-ви Янаури 2021г.
Новото законодателство цели да осигури еднакви условия за работа по отношение на възнаграждението, когато датски и чуждестранни шофьори работят по пътищата на Дания.
Това означава, че чуждестранните транспортни компании трябва да заплащат на водачите си на час според Националното споразумение за транспортния сектор, когато изпълняват операции на територията на Дания. В момента минималната ставка е 22.15 евро/ час.
Чуждестранните компании, които предоставят услуги в Дания са длъжни да оповестяват за командироването в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги ( Register for Foreign Service Providers – RUT) . Достъп до уебсайта на Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги ще откриете на следния линк : https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT/ .
Друг вариант за оповестяването на командировани работници е чрез консултантски компании като move expert, gure truck и др. Можете да се свържете с консултантските компании, които оповестяват командироването на ваши служители в други държави и да ги попитате за тази услуга.
В случай, че чуждестранна компания извършва каботажни операции или операции по комбиниран транспорт, без да оповести командироването на своя служител може да бъде глобена 1342 евро. А ако се установи, че водачът не получава минималното възнаграждение за Дания глобата ще бъде около 3 пъти по-висока.

0 виж още →