Администрацията на съюза Ви предоставя информация за условията за членство в най-голямата транспортна браншова организация на територията на Република България.
Справки касаещи плащанията на членски внос, както и допълнителна информация за ползите и преимуществата свързани с членството Ви в Съюза на международните превозвачи.
Оказва съдействие по всички въпроси касаещи участието на фирмата Ви в различните мероприятия и срещи организирани от съюза.
Ако не сте член на СМП и имате желание да членувате в Сдружението ние ще Ви помогнем.
imgpsh_fullsize
Подробна информация ще Ви бъде предоставена от Администрацията на СМП (за връзка раздел „Контакти“).
Ако сте член на Сдружението и имате проблем с влизането в контакт с останалите членове, ние ще Ви помогнем.
За точна информация за дейностите на СМП може да се обръщате към нас.