Lev Ins

В помощ на своите членове Съюзът на международните превозвачи предлага сключване на всички видове застраховки, необходими на бранша.
Постигнатите преференциални договорености със застрахователите могат да бъдат ползвани от всички членове на Сдружението, заплатили членски внос за текущата година.

 

 

Контакти:

ЗК “Лев Инс” АД
гр. Пловдив 4006
бул. „Източен” № 48, ет. 5
тел.: 0899 99 62 36
е-mail: smp@lev-ins.com

ЗАД “Дал Бог: Живот и здраве” АД
гр. Пловдив 4006
бул. „Източен” № 48, ет. 1
тел.: 0878 60 20 84
е-mail: policy@dallbogg.com

SMP