Ако искате да кандидатствате за членство в Съюз на международние превозвачи, моля, свалете, попълнете и ни изпратете през формата по-долу следните документи:
Заявление
Декларация

Информационна-карта-2023

Пълномощно за представителство пред национални работодателски организации

Стъпките, които да следвате, за да станете членове на Съюза на международните превозвачи:

Стъпка 1:

1. Сваляте документа по-горе, озаглавен „Заявление”, на Вашия компютър. Попълвате необходимите данни в него.
2. Сваляте документа по-горе, озаглавен „Декларация”, на Вашия компютър. Попълвате го.
3. Сваляте документа по-горе, озаглавен „Информационна карта” на Вашия компютър. Попълвате и него.
4. Сваляте документа по-горе, озаглавен „Пълномощно за представителство пред национални работодателски организации”, на Вашия компютър. Попълвате го.

Стъпка 2:

В секцията „Форма за кандидатстване”, която се намира под описаните тук стъпки, попълвате полетата едно по едно така, както са озаглавени – „Наименование на фирмата”, „Населено място”, „Телефон”, „Email”.

Стъпка 3:

Така попълнените четири документа, описани в стъпка 1, се разпечатват от Ваша страна, подписват се от управителя и/или упълномощено от него лице, след което се поставя и мокър печат на “Информационната карта” и на „Пълномощно за представителство пред национални работодателски организации”. Така подготвените документи следва да се сканират и да бъдат качени във формата за кандидатстване. Качването на файловете става поотделно и последователно – това става посредством натискане на бутона „Избор на файл” за всеки един попълнен документ.

Стъпка 4:

След попълване на секцията „Форма за кандидатстване” и качване на попълнените и сканирани четири документа, описани в стъпка 1, натискате бутона „Изпращане”.

В случай че до 24 ч. след изпращането на попълнените от Вас документи не получите проформа-фактура на посочения от Вас имейл адрес, може да се обадите на посочените в секция „Контакти” на сайта телефони, а оригиналите на документите за членството, попълнени от Вас, се изпращат на адреса на Съюза: гр. Пловдив, бул. “Източен” № 48, ет. 1, СМП.

 

Форма за кандидатстване

  Наименование на фирмата

  Населено място

  Телефон

  Email

  Заявление

  Декларация

  Информационна карта

  Пълномощно за представителство пред национални работодателски организации