Йордан Арабаджиев – Изпълнителен директор

    Венцислав Трендафилов – Главен юрисконсулт

    Tеодор Вергов – юрисконсулт

    Димитрина Райчева – юрисконсулт

    Варта Кошлукова – специалист

    Емил Николов – Офис мениджър и експерт по разрешителни режими и превози, офис София