Йордан Арабаджиев – Изпълнителен директор

    Tеодор Вергов – юрисконсулт

    Варта Кошлукова – специалист

    Ангел Топузов – експерт

    Емил Николов – Офис мениджър и експерт по разрешителни режими и превози, офис София