Правна помощ

На разположение на членовете на Сдружението е Юридически отдел, който предлага квалифицирана правна помощ…

Администрация

Ако не сте член на СМП и имате желание да членувате в Сдружението ние ще Ви помогнем. Подробна информация ще Ви бъде предоставена от Администрацията на СМП…

Застраховки

В помощ на своите членове Съюзът на международните превозвачи(СМП) предлага сключване на всички видове застраховки, необходими на бранша …

Партньорство

Съюзът на международните превозвачи ( е изградил широка и надеждна мрежа от партньори ) в помощ на своите членове