ПЛОВДИВ

БУЛ. ИЗТОЧЕН № 48, ЕТ. 1

ЮРИДИЧЕСКИ ОТДЕЛ:

МОБ: 0878 26 88 96 ;

0876 60 40 66 ;

0878 26 80 03

ТЕЛ. 032 39 55 12

MAIL : office@smp-eu.org

АДМИНИСТРАЦИЯ:

МОБ. 0878 26 88 23

ТЕЛ. 032 26 07 66

Офис – ПЛОВДИВ
Адрес: – БУЛ. ИЗТОЧЕН № 48, ЕТ. 1
Офис – София
Адрес: – УЛ. ПИРОТСКА № 9, ЕТ. 4
Тел: – 0886 59 09 19