download (2)По информация на пресцентъра на Агенция “Митници” Ви информираме за следното:

Съгласно правилника за определяне на митническото оформяне на определени видове стоки или изпълнението на определени процедури, издаден от Министерството на финансите на Република Сърбия, за потребителските стоки и текстил, които се транспортират по шосе и са с произход от Азия и евразийски държави, за които митническата администрация не разполага с информация за митническа стойност, може да бъде въведена на територията на Република Сърбия само през определени митнически служби.
Митническият пункт, разположен на българо-сръбката граница,  през който могат да се въвеждат тези стоки на територията на Република Сърбия, е митнически пункт Градина.