Ръководството на СМП Съюз на международните превозвачи / Union of International Haulers постигна поредния си успех за подобряване на условията на труд на българските
превозвачи. След множество призиви от страна на съюза, Министерският съвет прие изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
Министерският съвет прие изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. С приетото постановление се увеличава размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, от 27 евро на 50 евро при единична езда, а при двойна езда – от 21 евро на 45 евро.
С приетото изменение България ще отговори на нуждите на бизнеса, следвайки установените социални европейски политики, отнасящи се до трудовите права на водачите. Увеличаването на размера на командировъчните средства ще намали негативното влияние на инфлационните процеси, настъпили от последното изменение през 2007 г. По този начин може да се постигне адекватно заплащане на работниците в автомобилния сектор .
Проектът на постановление е обсъден и приет и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Промяната ще стане благодарение на предложенията и усилията на ръководството на Съюза на международните превозвачи, който от години алармира, че НАРЕДБАТА действа от 2007 година и не отговаря на икономическа обстановка.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!