Уважаеми членове,

Както вероятно знаете ние от сдружение „Съюз на международните превозвачи“, заедно с екипът на IRU(Международен пътнотранспортен съюз)

правим всичко възможно, за да убедим европейските институции, че изискването за преобородуване на тахографите на абсолютно всички тежкотоварни превозни средства

до 1-ви януари 2025г. е непосилна цел за транспортния сектор. Асоциацията на автомобилопроизводителите изпрати писмо до Главна дирекция Мобилност този месец

със становище, според което прозводителите на тахографи, не могат да предложат тахограф, който да работи съгласно изискванията въведени с Регламента,

без превозните средства да бъдат допълнително оборудвани с антени или друг хардуер. Автомобилопроизводителите твърдят, че нямат готовност да произведат всичкия небоходим хардуер в първоначално предвидените срокове

и настояват прилагането на правилата за преоборудване да бъде отложено с 12 месеца, след датата от която

производителите на тахографи успеят да гарантират производство на интелигентен тахограф версия 2, който няма необходимост от допълнителни антени или др. приспособления, за да функционира правилно.

За да продължим да настояваме да получим отсрочка от Европейските институции ние имаме нужда от доказателства.

В тази връзка Ви изпращаме линк към анкета на български език, която Ви молим да попълните,

За да се подкрепят с факти нашите твърдения, че превозвачите нямат готовност да преобордуват всички свои превозни средства с интелигентен тахограф версия 2:

https://www.surveymonkey.com/r/V79VV25?lang=bg