Водачите на тежкотоварни автомобили не следва да бъдат подлагани на самоизолация, но трябва да попълнят онлайн формуляр за локализиране до 48 часа преди влизане в държавата, който можете да откриете на следния линк :
Също така трябва да носят в себе си трудов договор, командировъчна заповед и копие от лиценза на фирмата.