Обединеното кралство съобщава за въведено след законодателни промени временно удължаване на срока за извършване на каботажни превози.
Временните допълнителни права за каботаж ще действат в рамките на шест месеца до 30 април 2022 г. и ще разрешават извършване на каботажни превози:
• в рамките на Великобритания (без Северна Ирландия);
• в рамките на 14 дни, считано включително от деня, в който е извършен входящ международен превоз с товар до Обединеното кралство, без ограничение в броя на каботажните превози, които са разрешени през този период;
• от превозвачи от всички държави, независимо дали са членки на ЕС, или пътуват под покритието на EКMT/СЕМТ разрешителни или разрешителни по двустранни спогодби.
Повече информация можете да намерите в следния политически документ, публикуван на официалната интернет страница на правителството на Обединеното кралство: https://www.gov.uk/…/temporary-extension-to-road-haulage…
Разширяването на правата за каботаж не се ограничава до специфични видове транспорт и, въпреки че удължаването е за период от шест месеца, Обединеното кралство си запазва възможността да отмени мярката, в случай че същата се окаже неефективна. Ако мярката бъде отменена преди 30 април 2022 г., Обединеното кралство поема ангажимент да уведоми своевременно делегатите на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF).