Skip to Content

Важно! Въвеждане на система за електронно заплащане на пътни такси в Република Словения

Oт 01.04.2018 г. в Република Словения се въвежда електронна система за заплащане на пътни такси. Системата ще се прилага за превозни средства с максимално допустима маса над 3,5 тона.

От тази дата няма да бъде възможно заплащането на пътната такса на определените за целта пунктове с действащите електронни карти DARS и устройствата АВС.

За повече информация моля посетете секция “Новини за членове” в уебсайта.