ВАЖНО!!!
Възстановява се дейността по провеждане на теоретичните изпити за правоспособност за управление на моторно превозно средство, считано от 04.05.2020 г.
Подробна информация можете да получите на следния линк : https://rta.government.bg/images/Image/novini/2020/n1-290420.pdf