Множество държави, включително България, изпратиха искания за удължаване на дерогациите от Регламент 561 за времето на управление и почивка на тяхна територия. Официалната таблица, на която постоянно се нанасят всички одобрени от Комисията дерогации можете да откриете на следния линк :