На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г., издадена е нова заповед :
Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г.
Заповедта можете да достъпите на следния линк :
⚠️За всички кандидати, които към момента не са кандидатствали за ЕКМТ/ СЕМТ разрешителни и не са получили достъп до системата за СЕМТ
Кандидатите за участие в ЕКМТ/СЕМТ кампанията за 2022 г., които не са участвали до момента следва да направят до ‼12.11.2021 г.‼ следното:
✅ да подадат писмено заявление за достъп до информационната система на ИА “АА”, с което се дава право за участие
✅ заявления се подават само писмено в ИА “АА” и всички
нейни териториални структури от превозвача или упълномощено от него лице, като в заявлението следва да бъде посочен ел. адрес 📲, на който да бъдат получени потребителско име и парола за достъп
📌 срокът е изклчотелно кратък – 17.00 ч. на 12.11.2021 г.
📌 превозвачите, които не входират заявленията в указания срок, губят възможността за участие в разпределението за 2022 г.