Съгласно словенския Закон за акцизите лицата, които транспортират определени акцизни стоки от/до и през територията на Република Словения, трябва да попълнят формуляр и да го изпратят по имейл на съответните органи.

Повече информация, както и образец на формуляра, може да намерите в секция “Новини за членове” на уеб сайта.