Уважаеми колеги,

 

 

Уведомяваме Ви, че министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 за изменение и допълнение на Заповед № РД -01-130 от 17.03.2020 г.

 

В Заповедта се поясняват мерките, които следва да бъдат предприемани за поставяне под карантина на български граждани в това число и водачи на тежкотоварни автомобили.

 

По време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване: за периода на престой на  територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в заповедта ред с оказване пълно съдействие на превозвач, чийто служител е съответния водач, до напускане на страната на водача. По време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили имат право: да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварителни дейности; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за извършване на международен превоз.

 

Препоръчваме на българските водачи на тежкотоварни автомобили да изискват новото приложение към Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г.  – „Предписание за поставяне под карантина“, както и да бъдат поставяни под карантина, съгласно последното приложение, издадено от Министерство на здравеопазването.

Препоръчваме на всички работодатели – търговски дружества, упражняващи международен автомобилен превоз на стоки да издават командировъчни заповеди на водачите, както и да снабдят водачите с Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г.  и приложенията към нея. Документите следва да бъдат представяни на проверяващите органи при напускане територията на Република България .

Линк към официалната уебстраница на министерство на здравеопазването :

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/20/rd-01-140_izm_i_dop_rd-01-130_usloviiata_za_postaviane_pod_karantina_na_vodachite_na_tezhkotovarni_prevozni_sredstva.pdf