Считано от 1-ви април 2017 г., шофьорите, работещи на територията на Франция трябва да носят на борда на превозното средство Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице.
Формуляр А1 удостоверява, че дадено лице работи в една държава членка на ЕС, а се осигурява съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС.

В случая А1 ще удостовери, че водачите се осигуряват  в Република  България.

От 01.01.2017 г. А1 изрично се изисква и при превози на територията на Австрия, като такова изискване се очаква да бъде въведено и в други европейски държави.

За всички фирми, членуващи в Съюза на междунардоните превозвачи са разработени указания, които може да намерите в раздел “Новини за членове”.