1. Инструкции_търговски дружества
  2. Листовка за водачи
  3. RD-01-130_Приложение 1
  4. RD-01-140_Приложение 2
  5. RD-01-158_Приложение 3
  6. Предписание за карантина_Приложение 4
  7. Приложение 5 – Образец

[:en]ВАЖНО!!

Във връзка със зачестилите проблеми на ГКПП-та на страната във връзка със Заповед РД01-140/19.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването ви препоръчваме :
1. Да посетите уебсайта на министерство на здравеопазването на следния линк : http://www.mh.government.bg/…/regionalni-zdravni-inspektsii/
2. Избирате опция “списък” .
3. Намирате съответното РЗИ, към което е карантиран водачът.
4. Намирате официалния адрес на електронната поща на съответното РЗИ
5. Издавате заповед за командировка на водача и я изпращате на съответната електронна поща.
6. Преди отпътуване на курс на водача трябва да бъдат връчени – командировъчна заповед, документи за транспорта ( заявка, CMR) , копие на заповед РД01-140/19.03.2020г.