МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТМЕНИ ЗАБРАНАТА ЗА ВЛИЗАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ 70 ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ!
ПРОЧЕТЕТЕ ЗАПОВЕДТА НА СЛЕДНИЯ ЛИНК :

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/rd_01-152.pdf?fbclid=IwAR3h9fbhjeaKHORAiwpXo3izyFPSwRVxoxBOBN_SQOzh2intLHsfBGfCADA