Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Азербайджан

344380_002

Информираме Ви, че считано от 1 юни 2016 г. чуждите товарни автомобили, съчленените превозни средства, ремаркета и полуремаркета са освободени от заплащането на пътни и държавни такси за период от три години, съгласно приета Заповед от Министерски съвет на Република Азербайджан.

С цел увеличаване на ефективността на Международен транспортен коридор “север-юг”, намаляването на транспортните разходи и за улесняване на транзитния трафик започва изграждането на 8.3 км. железопътна линия между гара Астара (Република Азербайджан) и азербайджано-иранската граница, в връзка с постигнато споразумение между Република Азербайджан и Ислямска Република Иран за изграждането на железопътна връзка между двете страни.
Тъй като в момента няма железопътна връзка между Република Азербайджан, Ислямска Република Иран и Република Турция част от товарите преминават през Граничните контролно-пропускателни пунктове с товарни автомобили. За да бъде улеснен този процес, се извършва това освобождаване от пътни такси
Повече информация относно условията за освобождаване от пътни и държавни такси можете да откриете на:

http://lta.gov.ge/doc/satvirto%20gadazidvebi/attachment/dadgenileba%20N275%20Ing..pdf