В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация относно подписан меморандум между Министерство на вътрешните работи на Република Македония и Митническа администрация на Република Македония, който цели създаване на условия за улесняване и ускоряване преминаването на товарни автомобили, превозващи живи животни, бързоразвалящи се стоки, опасни товари, както и на празни товарни автомобили при влизане във и излизане от Република Македония. За целта, всеки ден от 00:00 ч. до 24:00 ч. на ГКПП „Табановце“ и ГКПП „Богородица“ се определя свободен коридор за приоритетно преминаване на товарни автомобили, превозващи горепосочените видове стоки и на празни товарни автомобили.

Източник: ИА “АА”