Съгласно приетия в Народната Скупщина на Сърбия нов Закон за движение по пътищата /в сила от 03.04.2018 г./, в значителна степен се увеличават рестриктивните мерки за участниците в движението, управляващи МПС. Най-често те се изразяват в размера на предвидените от закона финансови глоби, като за определени нарушения се наблюдава неколкократно повишение, като следва да бъдат посочени следните по-важни изменения:

Допустимото количество алкохол в кръвта при управление на МПС е 0,2 промила /в предишния текст на закона то беше 0,3 промила/.

Финансова глоба в размер на 10 000 динара /около85 евро/се налага в следните случаи:

– при управление на МПС в Зони с обозначителен знак 30 км/ч, със скорост от 20 до 30 км/ч над разрешената;

– при управление на МПС със замърсени регистрационни табели, не позволяващи разчитането на съответните символи;

– при управление на МПС без поставен предпазен колан;
– при шофиране в населени места със скорост, по-висока с 20 до 30 км/ч от разрешената;
– когато се използва мобилен телефон или други уреди за комуникация без помощни средства /hands free/.

Финансова глоба от 100 000 /приблизително 846 евро/ до 120 000 хиляди сръбски динара /приблизително 1016 евро/, отнемане на 14 контролни точки и осем месеца забрана за управление на МПС се налага:

– при управление на МПС под въздействие на алкохол в кръвта от 1,21 до 2,0 промила. В случай, че количеството е от 1,21 до 1,6 промила, се отнемат девет точки;

– при управление на МПС в населено място със скорост от 71 до 90 км. в час над максимално разрешената /т.е., реално шофиране със скорост от 121 до 140 км. в час/;

– при шофиране на автомагистрала със скорост, надвишаваща максимално позволената с 81 до 100 км. в час /реално 201 до 220 км. час/;

– при возене на дете под 12 г. на шофьорската седалка или на непредвидените за тази цел места;

– при превоз на дете с ръст под 135 см. на седалка, която не е специално предназначена за тази цел;

– при бягство на водач от мястото на ПТП;

– при управление на МПС без включени светлини в тъмната част на деня;

– при управление на МПС с липсваща в СУМПС категория или без наличието на СУМПС;

– при изпреварване на МПС, което е спряло на пешеходна пътека за пропускане на преминаващите граждани;

– при изпреварване на колона от автомобили, придвижващи се с полицейски ескорт;

– при управление на МПС през времетраенето на наложено наказание за управление и/или с отнето СУМПС;

– при случай, в който водачът на МПС откаже да бъде подложен на тест за алкохол или наличие на психоактивни вещества в кръвта;

– при скриване на самоличността на водача на МПС. При тази хипотеза се има предвид управление на автомобил от лице, което не е негов собственик, но е нарушило правилата за движение, което е документирано с технически средства от органите на Пътна полиция. В случай, че собственикът на автомобила направи опит за умишлено скриване самоличността на лицето, управлявало автомобила, същият се наказва само с финансова глоба, без да му се отнемат контролни точки и да му бъде налагана санкция за управление на МПС.