В администрацията на Съюза на международните превозвачи постъпват сигнали за налагане на глоби на водачи за нарушение на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Глобите се налагат за това, че водачите не са в състояние да представят по искане на оправомомощен служител на контролен орган всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни.

Практически проблеми възникват тогава, когато водачите подновяват своите карти за дигитален тахограф, при което органите на ИА “Автомобилна администрация” изискват старите карти да бъдат върнати.

Информация за това как да бъдат избегнати финансови санкции ще откриете в секция “Новини за членове” на уеб сайта.