В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ e постъпила информация относно стартирането на нова електронна система за събиране на пътни такси за използване на избрани участъци от автомагистрали, магистрали и национални пътища (e-TOLL) в Полша от м. юни 2021 г. е-TOLL е усъвършенствано решение, базирано на глобалната навигационна спътникова система. Новата система ще замени съществуващата viaTOLL.
 
Преходът към новата система изисква предприемане на конкретни мерки от страна на транспортните дружества – регистрация в системата, избор на устройство за геолокация и др.
 
Повече информация можете да намерите на уебсайта https://etoll.gov.pl, както и в предоставения от полска страна информационен материал.
 
Линк към уебстраница с повече информация : https://rta.government.bg/images/Image/novini/2021/n1-150621.pdf