ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще се предоставят и на 30.12.2017 г. от 10.00 до 13.00 ч. в в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 313.