Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 13 от Заповед № РД-08-480/22.11.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, фирмите, участвали и одобрени в първоначалното разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2018 г. и желаещи да участват в преразпределение, могат да подават заявления в деловодството на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ №  5 или в областните отдели на агенцията, считано от  08.01.2018 г. до 17.30 ч. на 12.01.2018 г.