Oт 1 март 2018 год. се въвежда задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за транспортните средства, преминаващи през територията на Грузия.

Повече информация можете да откриете на следния линк: