Skip to Content

Важно! Увеличение на размерите на глобите за несваляне на данни, налагани в Република Германия

Съгласно информация, постъпила в администрацията на Съюза на международните превозвачи, от средата на 2016 г. в Република Германия значително нарастнаха размерите на глобите, налагани, поради неизвличане на данни от тахографските устройства и от дигиталните карти на водачите на тежкотоварни автомобили.

Към момента този размер е приблизително 8000 евро.

За повече информация моля посетете секция “Новини за членове”.[:en]

According to information which reached the administration of the Union of International Haulers from the middle of 2016 in the Republic of Germany there is a substantial increase of the size of the fines imposed for unextracted data from the tachographs and the digital cards of the drivers of heavy goods vehicles.

As of the moment this rate is appr. 8000 euro.

For more information please visit Member news feed.