Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на корона вирус и решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за въвеждане на извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме всички превозвачи, че срока за подаване на справките-отчет за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за първото тримесечие на календарната година се удължава до 13.05.2020г.