Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, както следва:
Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (първоначално обучение).
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (периодично обучение).
Свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR.
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
Свидетелство за професионална квалификация за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
Удостоверение за допълнително обучение за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Карта за квалификация на водача /удължението на картата важи само за територията на Република България/.
Удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.
Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти.
Удостоверение за психологическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
Удостоверение за психологическа годност на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници товари, вкл. водачите на таксиметров автомобил.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
Удостоверение за психологическа годност, което се издава на лица, след навършване на 65-годишна възраст.
Удостоверение за периодично обучение за усъвършенстване на познанията на преподавател в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Срокът на успешното полагане на теоретичния изпит във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Скокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.