Митническите власти на Република Турция, считано от 00.00 часа на 12.04.2019 г., събират наложените в страната глоби и санкции на чуждестранни граждани.

По информация на турските ни колеги на граничните контролно-пропусквателни пунктове на Турция се е натрупала колона от чакащи автомобили заради въведената система за събиране на наложените на чужди граждани глоби и други санкции по време на престоя им на територията на Турция, чието заплащане не е било извършено на друго място в страната.

Заплащането става на митническите пунктове на ГКПП при излизане от страната, като информацията за всички наложени парични глоби и други санкции на лицето излиза в системата на митническата администрация. В случай че има неплатени такива, се издава предписание да бъде извършено незабавно плащане на гише на митницата, включително с кредитни и дебитни карти.

В случай че в системата на МВР на Турция има постъпили данни за неплатени стари глоби, те също ще бъдат изискани.

Задълженията на водачите за ТОЛ такси могат да бъдат проверени на следния линк –

https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama#aspYss

Сигнали за нередности могат да бъдат изпращани на ел.поща на сдружението!