На 19.12.2017 г. за периода от 08:00 ч. до 11:00 ч. ще бъде внедрена и пусната в реална експлоатация нова версия на модул „Пътни такси и разрешителен режим” (ПТРР).

За посочения период и до приключване на внедряването обработката на пътни превозни средства ще става по аварийна процедура.