На 28.09.2017 г. за периода от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще бъде внедрена и пусната в реална експлоатация нова версия на модул “Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР).
 
За посочения период и до приключване на внедряването обработката на пътни превозни средства на ГКПП ще става по аварийна процедура.