През 2018г. френският парламент прие закон 2018-771, с който въведе високи административни наказания за нарушения в правилата за командироване на работници.
Според него глобата за първо нарушение, свързано с командироване на 1 работник не може да надвиши 4000 евро, а за второ нарушение ( в рамките на 2 години след датата на установяване на първото) 8000 евро.
Най-голямата заплаха за работодателите е факта, че ако те командироват водачите си по един и същ начин, и се открие нарушение за 1 командирован работник, това ще означа, че същото нарушение е допуснато и по отношение на всички останали работници.
Описаната ситуация може да доведе до акумулация на наказания, тоест да се получат множество глоби до 4000 евро за всяко нарушение, свързано с командироването на работници. Френският законодател е постановил максимален размер за акумулирана глоба, но за съжаление той възлиза на 500 000 евро…
При оценката за размера на глобата се вземат под внимание обстоятелствата и тежестта на нарушението, данните за съдействие с проверяващите органи и финансовото състояние на работодателя.
Все пак работодателят не е в най-изгодна позиция, тъй като решението може да се обжалва само пред административен съд. Още повече срокът за обжалване на тези глоби е ограничен на 2 години от датата на извършване на нарушението.
Затова препоръчваме редовно да проверявате валидността на своите документи.
Стриктитните правила са изключително притеснителни, защото работодателите продължават да допускат сериозни грешки при командироването на работници в етапа на изготвяне на сертификати за командироване.
От нашия опит знаем, че се допускат грешки при издаването на сертификати SIPSI, които засягат следното :
-Минималното часово заплащане
-Квалификациите на водача
-Командировъчното заплащане и сумите за настаняване
-Датата на сключване на договора с командирования работник, въпреки че това е информация, която може да бъде потвърдена по всяко време от работодателя на базата на договор, съхраняван в личен файл.
– Работодателите също забравят за срока на годност на сертификатите, и се получава така, че служител, който извършва транспортни услуги във Франция не носи валиден документ за командироване.
За да елиминирате подобни последствия, трябва постоянно да следите за валидността на сертификатите на вашите командировани работници.
Минимална заплата във Франция :
Минималното заплащане във Франция е 10.40 евро от 1-ви януари 2021г.
Също така работодателите трябва да имат предвид, че допълнителните часове, както и работата в Неделя, може да се отчитат като специална работа във Франция и да изискват допълнително заплащане.