ВПИСВАНЕ В ТАХОГРАФА НА ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО ЩЕ ШОФИРАТЕ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦА, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ УТРЕ!
Неизпълнението на това задължение ще доведе до глоба.
Целта на това задължение е контрол върху останалите разпоредби за командироване на водачите и каботаж.
Разпоредбите влизат в сила от утре (1.02.2022г.) и ще бъдат валидни до въвеждането в експлоатация на новите интелигентни тахографи 2.0, които благодарение на GPS технологиите, ще записват автоматично прекосяването на граници.
До тогава водачите ще трябва ръчно да въвеждат държавата на първата възможна спирка след прекосената граница.
Как се записва прекосяването на граница в тахографа?
Влизате в менюто на своя тахограф.
Въвеждате “Водач 1”
Избирате “Начална държава”
Въвеждате кода на държавата, в която сте пристигнали.
Списък с кодовете на държавите от Европа ще намерите на следния линк :