От 23 октомври 2017 г. в Централен Лондон е в сила зона за Т-такса (такса за токсичност), която важи за зоната на таксата за задръстване, в дните понеделник до петък, от 07:00-18:00 ч.
Ако превозното Ви средство не отговаря на минималните емисионни стандарти, следва да заплатите дневна такса от £10 в допълнение към таксата за задръстване, която е  £11.50.
Минималните емисионни стандарти са Euro 4/IV за дизелови или бензинови тежкотоварни автомобили.
Можете да заплатите съответната такса тук
Малък брой превозни средства, произведени преди стандартът Euro 4/IV да е станал задължителен, притежават определени емисии на нитрогенния оксид и твърдите частици, които съответстват на Euro 4/IV или по-висок стандарт. Те не са обект на Т-таксата. Те е необходимо да се регистрират на следния уебсайт: https://tfl.gov.uk/modes/driving/emissions-surcharge/emission-standards-and-the-t-charge-zone?intcmp=49129.
Таксата за задръстване, както и Т-таксата трябва да продължат да бъдат заплащани, докато не се получи отговор на регистрацията.
Превозни средства с емисионен стандарт Euro 5/V и по-висок са изключени от обхвата на Т-таксата.
Можете да проверите дали Вашето превозно средство попада в обхвата на Т-таксата на следния линк: https://tfl.gov.uk/modes/driving/emissions-surcharge/emissions-surcharge-checker
За повече информация може да посетите следния уебсайт (информацията е на английски език): https://tfl.gov.uk/modes/driving/emissions-surcharge